foto Maria Ines Tomas Marco
MARIA INES TOMAS MARCO
PDI-Catedratic/a d'Universitat
Àrea de coneixement: METODOL. DE LES CIÈNCIES DEL COMPORTAM.
Departament: Metodologia de les Ciències del Comportament
Despacho F-105 Facultad de Psicología. Avda. Blasco Ibáñez, 21 46010 Valencia
963983563
Biografia

Inés Tomás Marco és professora titular al Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament de la Universitat de València. És doctora en psicologia social i psicologia del treball i de les organitzacions, i és membre del IDOCAL (Institut Universitari d'Investigació en Psicologia dels Recursos Humans, del Desenvolupament Organitzacional i de la Qualitat de Vida laboral). Ha publicat nombrosos estudis d'investigació en la disciplina en llibres i revistes científiques internacionals com: Accident, Analysis & Prevention; International Journal of Testing; Journal of Occupational and Organizational Psychology; Journal of Safety Research; Journal of Vocational Behaviour; Journal of Work and Organizational Psychology; Risk Analysis; Safety Science; Structural Equation Modeling: A multidisciplinary Journal; The Service Industries Journal, etc. Col·labora en diferents projectes d'investigació sobre temes com la diversitat demogràfica i el rendiment dels equips de treball, la conducta de seguretat en centrals nuclears, el lideratge, el clima organitzacional, l’empleabilitat i la sobrequalificació. En l'àmbit de la metodologia, els seus principals interessos de recerca es relacionen amb la validesa dels instruments de mesura, en general, i amb el funcionament de les escales i el funcionament diferencial dels ítems, en particular.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 09:30 a 12:30. DESPACHO F105 DPT. METODOLOGIA FACULTAT DE PSICOLOGÍA I LOGOPEDIA 1º PIS
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Mèrits o aclariments
Estades a Centres de Recerca
Organització d'activitats de R+D
Línies d'activitat
Conferències
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs