foto Adrian Todoli Signes
ADRIAN TODOLI SIGNES
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DRET DEL TREBALL I DE LA SEG. SOCIAL
Departament: Dret del Treball i de la Seguretat Social
Despacho 5D05. Edificio Departamental de la Facultat de Dret.
(9616) 25518
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimecres de 09:30 a 12:30. 5D05
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Altres Mèrits o aclariments
Estades a Centres de Recerca
Conferències
Participacions a Congressos
Projectes