foto Victoria Vazquez Verdera
VICTORIA VAZQUEZ VERDERA
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: TEORIA DE L'EDUCACIÓ
Departament: Teoria de l'Educació
(9638) 64672
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
33462 - Filosofia de l'educació - Grau en Educació SocialTeòric-Pràctic
33492 - Treball de fi de grau - Grau en Educació SocialTreball fi d'estudis
36333 - Sostenibilitat, Cultura i EducacióTeoria
42822 - Prevenció i sensibilització: estratègies comunes als estats en l'eradicació de la violència de gènere - Màster Universitari en Dret i Violència de GènerePràctiques, Teoria, Tutories
42834 - Treball final de màster - Màster Universitari en Dret i Violència de GènereTreball fi d'estudis
43360 - Feminisme: teoria i praxi. Dones i ciutadania - Màster Universitari en Gènere i Polítiques d'IgualtatSeminaris, Teoria
43368 - Disseny i avaluació de polítiques des de la perspectiva de gènere - Màster Universitari en Gènere i Polítiques d'IgualtatSeminaris, Teoria
43376 - Educació i co-educació - Màster Universitari en Gènere i Polítiques d'IgualtatTeoria
43384 - Treball fi de màster - Màster Universitari en Gènere i Polítiques d'IgualtatTreball fi d'estudis
44373 - Educació en igualtat - Màster Universitari en Acció Social i EducativaTeoria
44375 - Pràctiques externes - Màster Universitari en Acció Social i EducativaPrácticum
44376 - Treball final de màster - Màster Universitari en Acció Social i EducativaTreball fi d'estudis
44540 - Gestió sostenible d'institucions educatives - Màster Universitari en Política, Gestió i Direcció d'Organitzacions EducativesTreballs en grup, Pràctiques, Teoria, Tutories
44547 - Treball fi de màster - Màster Universitari en Política, Gestió i Direcció d'Organitzacions EducativesTreball fi d'estudis
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 08:00 a 14:00. DESPATX 404
Segon quadrimestre
Dimecres de 08:00 a 14:00. DESPATX 404
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.