foto Rosa Maria Trenado Santaren
ROSA MARIA TRENADO SANTAREN
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Director/a Titulacio Master Oficial
Àrea de coneixement: PSICOLOGIA BÀSICA
Departament: Psicologia Bàsica
(9638) 64849
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 09:15 a 12:15. DPTO. PSIC. BÁSICA 3ER PISO DPCHO. M308
Segon quadrimestre
Dimecres de 10:30 a 13:30. DPTO. PSIC. BÁSICA DPCHO.M308
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València