foto Berta Tubillejas Andres
BERTA TUBILLEJAS ANDRES
PDI Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIG. DE MERCAT
Departament: Comercialització i Investigació de Mercats
Avda. de los Naranjos s/n Edificio Departamental Oriental 46022 Valencia (España / Spain) www.bertatubillejas.com
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
35127 - Promoció d'organitzacions turístiquesPràctiques
35902 - Pràctiques professionalsPrácticum
35904 - Treball de fi de grauTreball fi d'estudis
35908 - Comportament del consumidorPràctiques, Teoria
40073 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
40112 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 18:00 a 20:00. 4P12
Segon quadrimestre
Dimecres de 19:30 a 21:30. 4P12
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Altres Mèrits o aclariments
Conferències
Participacions a Congressos
Projectes