foto Berta Tubillejas Andres
BERTA TUBILLEJAS ANDRES
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIG. DE MERCAT
Departament: Comercialització i Investigació de Mercats
Avda. de los Naranjos s/n Edificio Departamental Oriental 46022 Valencia (España / Spain) www.bertatubillejas.com
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 18:30 a 21:30. 4P12
Segon quadrimestre
Dilluns de 18:30 a 21:30. 4P12
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Altres Mèrits o aclariments
Conferències
Participacions a Congressos
Projectes