foto Maria Teresa Varea Muñoz
MARIA TERESA VAREA MUÑOZ
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: QUÍMICA ORGÀNICA
Departament: Química Orgànica
(9635) 43045
Asignatures impartides i modalitats docents
34062 - Química orgànicaSeminaris, Teoria, Tutories
34066 - Química farmacèuticaSeminaris
34092 - Treball Final de Grau de FarmàciaTreball fi d'estudis
36313 - Treball fi de grau del PDG de Farmàcia i Nutrició Humana i DietèticaTreball fi d'estudis
36472 - Treball Fí de Grau en QuímicaTreball fi d'estudis
Tutories
Segon quadrimestre
Dimecres de 10:00 a 13:00. DESPATX FAC. FARMACIA 4ª PLANTA 4-58
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València