foto Irene Verde Peleato
IRENE VERDE PELEATO
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: TEORIA DE L'EDUCACIÓ
Departament: Teoria de l'Educació
Avenida Blasco Ibáñez 30 46010 Valencia
64773
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 11:15 a 13:15. DESPATX 401
Primer quadrimestre
Dimecres de 17:00 a 18:00. DESPATX TEORIA EDUCACIÓ EDIF. MASTER SECUNDARIA
Segon quadrimestre
Dimarts de 17:00 a 19:00. MASTER SECUNDÀRIA - MONTEOLIVETE
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València