foto Luis Sebastian Villacañas de Castro
LUIS SEBASTIAN VILLACAÑAS DE CASTRO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
Departament: Didàctica de la Llengua i la Literatura
Dept. Didàctica de la llengua i la literatura Universitat de València Facultat de Magisteri, Despatx P.01/05 Av. Tarongers, 4 46022, València
(9639) 83826
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 14:30 a 16:00. MONTEOLIVETE
Primer quadrimestre
Dimarts de 14:30 a 16:00. MONTEOLIVETE
Segon quadrimestre
Dimecres de 10:30 a 13:30. P1 05
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Altres Mèrits o aclariments
Estades a Centres de Recerca
Organització d'activitats de R+D
Línies d'activitat
Conferències
Participacions a Congressos
Projectes