foto Violeta Alba Vila Atienza
VIOLETA ALBA VILA ATIENZA
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: INFERMERIA
Departament: Infermeria
37761 (I)
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Segon quadrimestre
Dilluns de 16:00 a 19:00. SALA PROFESSORAT ONTINYENT
Segon quadrimestre
Dimarts de 14:00 a 15:00. DESPATX 3.17 FIP
Segon quadrimestre
Dijous de 14:00 a 15:00. DESPATX 3.17 FIP
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.