foto Vicent Manuel Teruel Marti
VICENT MANUEL TERUEL MARTI
PDI-Titular d'Universitat
Secretari/a de Departament
Àrea de coneixement: ANATOMIA I EMBRIOLOGIA HUMANA
Departament: Anatomia i Embriologia Humana
(9639) 83514
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 10:00 a 11:30. DPTO ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA - FACULTAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA - SOLICITAR CITA PREVÍA
Primer quadrimestre
Divendres de 09:00 a 10:00. DPTO ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA - FACULTAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA - SOLICITAR CITA PREVÍA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València