foto Luz Villena Villena
LUZ VILLENA VILLENA
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: TEORIA DE L'EDUCACIÓ
Departament: Teoria de l'Educació
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 16:00 a 18:30. DESPATX 204
Segon quadrimestre
Dijous de 10:00 a 12:30. DESPATX 204
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València