foto Yolanda Jimenez Soriano
YOLANDA JIMENEZ SORIANO
PDI-Titular d'Universitat
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: ESTOMATOLOGIA
Departament: Estomatologia
(9639) 83763
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 10:00 a 12:00. CLINICA ODONTOLÓGICA, 1ª PLANTA, MEDICINA BUCAL
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València