foto Manuel Zarzoso Muñoz
MANUEL ZARZOSO MUÑOZ
PDI-Titular d'Universitat
Secretari/a de Facultat/Secretari/a Ets
Àrea de coneixement: FISIOTERÀPIA
Departament: Fisioteràpia
Departamento de Fisioterapia C/Gascó Oliag 5 46010 Valencia
51225
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimarts de 11:00 a 12:00. DESPÀTX 10
Anual
Dijous de 11:00 a 12:00. DESPÀTX 10
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València