Presentació

El Vicerectorat d'Innovació i Transferència, a través de la Unitat d'Emprenedoria de la Universitat de València (UVemprén), coordina una àmplia varietat de recursos per a la promoció de l'emprenedoria entre l'estudiantat de la Universitat de València.

Aquesta web facilita informació sobre beques, ajudes, premis, esdeveniments i el contacte amb els recursos dels quals disposa la Universitat per a capacitar en competències emprenedores que contribuïsquen al desenvolupament professional i la millora de l'ocupabilitat del seu estudiantat, així com per a orientar i ajudar a validar idees i projectes emprenedors d'importància social.