Convocatòria Mainz 2023 de beques per a un curs d'alemany i pràctiques per a l'estudiantat de la UV

Adjudicació definitiva

Adjudicació definitiva(enllaç al Tauler UV)

 

1. Llistat de persones adjudicatàries de la modalitat 1 i 2 per a un curs d'estiu i una estada de pràctiques

Adjudicació provisional i sol·licituds excloses.(enllaç al Tauler UV)

Termini per esmenar o reclamar: fins el 4 d'abril de 2023

 

La Universitat de València dins del marc del conveni amb la Johannes Gutenberg Universität de Mainz convoca 2  modalitats de beques:

Modalitat 1: 3 beques per a fer un curs d´estiu de llengua alemanya al mes d´agost a la Summer School de la  Johannes Gutenberg - Universität Mainz. (Del 2 al 30 d'agost)

Modalitat 2: 10 beques per a una estada de pràctiques d'1 mes en Hospital i Clinica odontologica durant l'estiu de 2023.

Podran ser persones beneficiàries d'aquestes beques l'estudiantat de la Universitat de València matriculats en estudis de Grau en Llengües Modernes (modalitat 1) o en el Grau de Medicina o Odontologia (modalitat 2) que acrediten un nivell d’idioma B2 en alemany, mitjançant certificat emès per algun dels centres reconeguts segons la taula d’equivalències (Annex II). Entre aquests certificats s’inclouen els emesos per la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València. A més del requisit del nivell d'idioma, els  i les sol·licitants de la modalitat 2, hauran d'acomplir els requisits de superació de crèdits indicats en la convocatòria.

Període de sol·licitud: de l'1 al 14 de de març (ambdós inclosos)

Bases reguladores de la convocatòria-Tauler UV
Annex II: Taula d'equivalències
Sol·licitud en línia

Enllaç a la publicació al DOGV (28/02/2023)

 

Convocatòria de 3 ajudes en la Johannes Gutenberg-Universität Mainz per a una estada d'investigació del PDI per al 2023

Podran ser beneficiaris i/o beneficiàries de les beques incloses en aquesta convocatòria els candidats o candidates que compleixen els següents requisits el dia de finalització del termini de sol·licituds:

 • Ser membre del personal docent i investigador a la Universitat de València
 • Acreditar un nivell d’idioma B1 en anglès o en alemany, mitjançant certificat emès per algun dels centres reconeguts segons la taula d’equivalències (Annex II)

Modalitats de les Beques

Modalitat 1: Una estada d’investigació de l'1 al 30 de setembre de 2023

Modalitat 2: Una estada d'investigació del 2 al 31 d’octubre de 2023

Modalitat 3: Una estada d’investigació del 2 al 30 de novembre de 2023

Període de sol·licitud: de l'1 al 21 de març (ambdós inclosos)

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la següent documentació:

 • Document acreditatiu del coneixement d'idioma
 • Breu memòria expositiva del projecte a realitzar
 • Currículum vitae
 • Carta d’invitació de la Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Bases reguladoras de la convocatoria-Tauler UV

Annex II: Taula d'equivalències
Sol·licitud en línia per entreu

NOU 2/05/2023 - Resolució d'adjudicataris/àries i llista d'espera d'estades de recerca PDI UV en Mainz 2023

(Tauler UV) Esmena de la resolució del 2 de maig

Advertida una errada en la publicació del nom d’un dels beneficiaris es procedeix a realitzar la següent correcció en la resolució de la concessió de les estades de recerca

Enllaç a la publicació en el Tauler UV

Convocatòria Mainz 2022 de tres adjudicacions per a un curs d'alemany per a l'estudiantat de la UV

Tres beques per a fer un curs d´estiu de llengua alemanya al mes d´agost a la Johannes Gutenberg - Universität Mainz. (Del 2 al 30 d'agost)

Podran ser beneficiaris d'aquestes beques els estudiants de la Universitat de València matriculats en estudis de Grau en Llengües Modernes que acrediten un nivell d’idioma B2 en alemany, mitjançant certificat emès per algun dels centres reconeguts segons la taula d’equivalències (Annex II). Entre aquests certificats s’inclouen els emesos per la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València.

Període de sol·licitud: del 14 al 25 de febrer (ambdós inclosos)

Bases reguladores de la convocatòria-Tauler UV
Annex II: Taula d'equivalències
Sol·licitud en línia

Enllaç a l'extracte del DOGV (11/02/2022)

NOU 04/03/2022- Resolució d'adjudicataris/àries del curs d'alemany

 

Publicació al tauler d'anuncis de la UV

Resolució de 4 de març de 2022  la qual es concedeixen les beques, relació de beneficiaris/àries

Els estudiants o estudiantes seleccionats/ ades per al curs d'estiu han d'enviar els documents següents en anglés o alemany a jgumainz@uv.es i a international@international.uni-mainz.de

 • El model de nominació (que els enviarem des del Servei de Relacions internacionals i Cooperació)
 • El justificant en pdf d'haver-se inscrit a l'enllaç següent de l'escola d'estiu https://summer.uni-mainz.de/german-language-school/registration/
 • una carta de motivació explicant les raons per les quals volen participar en aquest curs (en anglés o alemany)
 • el currículum vítae (en anglés o alemany)
 • una còpia de les seues notes

El termini per a presentar aquesta documentació acaba el proper dia 9 de març.

Convocatòria de tres ajudes en la Johannes Gutenberg-Universität Mainz per a una estada d'investigació del PDI per al 2022

Podran ser beneficiaris i/o beneficiàries de les beques incloses en aquesta convocatòria els candidats o candidates que compleixen els següents requisits el dia de finalització del termini de sol·licituds:

 • Ser membre del personal docent i investigador a la Universitat de València
 • Acreditar un nivell d’idioma B1 en anglès o en alemany, mitjançant certificat emès per algun dels centres reconeguts segons la taula d’equivalències (Annex II)

Modalitats de les Beques

Modalitat 1: Una estada d’investigació de l'1 al 30 de setembre de 2022

Modalitat 2: Una estada d'investigació de l'1 al 31 d’octubre de 2022

Modalitat 3: Una estada d’investigació del 2 al 30 de novembre de 2022

Període de sol·licitud: del 14 de febrer al 4 de març (ambdós inclosos)

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la següent documentació:

 • Document acreditatiu del coneixement d'idioma
 • Breu memòria expositiva del projecte a realitzar
 • Currículum vitae
 • Carta d’invitació de la Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Bases reguladoras de la convocatoria-Tauler UV

Annex II: Taula d'equivalències
Sol·licitud en línia per entreu

 

 

 

Beca parcial per a un curs en l'Escola d'estiu de Mainz del 2 al 31 d'agost de 2022 (Allotjament inclós)

L'Escola d'Estiu de Mainz ofereix una plaça parcialment finançiada per a un curs d'alemany per a agost del 2022. El curs que està valorat en 2.200 euros compta amb un finançament de l'ajuntament de Mainz.  Aquesta ajuda consisteix en una beca de 1.000 € que cobreix part del cost del curs i inclou també l'allotjament.  D'aquesta manera,  aquell/la sol·licitant que obtinga l'ajuda només haurà d'abonar la quantitat de 1.200€ que és l'import restant fins al total de 2.200€.

Als candidats no els cal tenir un nivell previ en alemany, sinó que poden ser principiants i tenir coneixements en anglés o bé, tenir ja coneixements en llengua alemanya i participar en el curs amb l'objectiu de millorar el seu nivell.

Els estudiants o estudiantes que estiguen interessats en el curs d'estiu han d'enviar els documents següents en anglés o alemany a jgumainz@uv.es

 • una carta de motivació explicant les raons per les quals volen participar en aquest curs
 • el currículum vítae
 • una còpia de les seues notesa

El termini per a presentar la vostra candidatura serà des de l'11 fins al 21 de gener ambdós inclosos. El Servei de Relacions internacionals i cooperació comunicarà la selecció el dia 26 de gener.

L'estudiant o estudianta que siga seleccionat/ada haurà d'enviar la mateixa documentació esmentada en els paràgrafs anteriors en un correu electrónic directament a summer@uni-mainz.de i registrar-se en la pàgina web https://summer.uni-mainz.de/german-language-school/registration/ abans del 31 de gener de 2022

Podeu trobar més informació en el següent enllaç https://summer.uni-mainz.de/german-language-school/

Convocatòria Mainz 2021 de tres adjudicacions per a un curs d'alemany en línia per a l'estudiantat de la UV

Tres places per a fer un curs d´estiu en línia en de llengua alemanya al mes d´agost de 2021 (del 9 al 20 d’agost), a l’Escola d’estiu internacional de la Johannes Gutenberg-Universität Mainz,

Podran ser beneficiaris d'aquestes beques els estudiants de la Universitat de València matriculats en estudis de Grau en Llengües Modernes que acrediten un nivell d’idioma B2 en alemany, mitjançant certificat emès per algun dels centres reconeguts segons la taula d’equivalències (Annex II). Entre aquests certificats s’inclouen els emesos per la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València.

Període de sol·licitud: del 26 d'abril al 7 de maig (ambdós inclosos)

Bases reguladoras de la convocatoria-Tauler UV
Annex II: Taula d'equivalències
Sol·licitud en línia


Nou 14/05/2021

Resolucio de 12 de Maig de 2021 - Adjudicació dels cursos -Publicació en el Tauler UV

Els seleccionats hauran de:

1/ Fer la inscripció en la plataforma del curs  Online Summer@Uni-Mainz | International Summer School of JGU abans del 20 de maig de 2021.

2/ Un cop feta  la inscripció del punt 1, completar-la inscrivint-se a la beca en el següent enllaç https://www.becas-santander.com/de/program/santander-scholarships-sprachen-summer-school-online- at-jgu-2021 (cal registrar-se prèviament per accedir a l'enllaç). Aquesta inscripció addicional és essencial per proporcionar la beca. La data límit per al registre de la beca és el 2 de juny de 2021. Per completar el registre de la beca, cada estudiant ha de penjar els documents següents:

- Prova de la inscripció necessària per a aquest curs d'estiu a JGU

- Prova d’haver sigut seleccionat per a aquest curs d'estiu

Beques 2020 en la Johannes Gutenberg-Universität Mainz per a una estada d'investigació del PDI i cursos d'alemany per a l'estudiantat de la UV

 

Cancel.lació de tres ajudes en la Johannes Gutenberg-Universität Mainz per a una estada d'investigació del PDI per al 2020

Es cancel.len les ajudes per a estades d'investigació en la Johannes Gutenberg - Universität Mainz per les circumstàncies excepcionals provocades per la pandèmia del coronavirus.

Publicació del Tauler UV

Resolució de la cancel.lació de la convocatòria

Cancel.lació de la convocatòria Mainz 2020 de tres beques de cursos d'alemany per a l'estudiantat de la UV

Es cancel.len les ajudes per a cursos d'alemanys en la Johannes Gutenberg - Universität Mainz per les circumstàncies excepcionals provocades per la pandèmia del coronavirus.

Publicació del Tauler UV

Resolució de la cancel.lació de la convocatòria

Convocatòria de tres ajudes en la Johannes Gutenberg-Universität Mainz per a una estada d'investigació del PDI per al 2020

Podran ser beneficiaris i/o beneficiàries de les beques incloses en aquesta convocatòria els candidats o candidates que compleixen els següents requisits el dia de finalització del termini de sol·licituds:

 • Ser membre del personal docent i investigador a la Universitat de València
 • Acreditar un nivell d’idioma B1 en anglès o en alemany, mitjançant certificat emès per algun dels centres reconeguts segons la taula d’equivalències (Annex II)

Modalitats de les Beques

Modalitat 1: Una estada d’investigació de l'1 al 30 de setembre de 2020

Modalitat 2: Una estada d'investigació de l'1 al 30 d’octubre de 2020

Modalitat 3: Una estada d’investigació de l'1 al 30 de novembre de 2020

Període de sol·licitud: del 12 al 25 de febrer (ambdós inclosos)

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la següent documentació:

 • Document acreditatiu del coneixement d'idioma
 • Breu memòria expositiva del projecte a realitzar
 • Currículum vitae
 • Carta d’invitació de la Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Bases reguladoras de la convocatoria-Tauler UV

Annex II: Taula d'equivalències
Sol·licitud en línia per entreu

Convocatòria Mainz 2020 de tres beques de cursos d'alemany per a l'estudiantat de la UV

Tres beques per a fer un curs d´estiu de llengua alemanya al mes d´agost a la Johannes Gutenberg - Universität Mainz.

Podran ser beneficiaris d'aquestes beques els estudiants de la Universitat de València matriculats en estudis de Grau en Llengües Modernes que acrediten un nivell d’idioma B2 en alemany, mitjançant certificat emès per algun dels centres reconeguts segons la taula d’equivalències (Annex II). Entre aquests certificats s’inclouen els emesos per la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València.

Període de sol·licitud: del 12 al 25 de febrer (ambdós inclosos)

Bases reguladoras de la convocatoria-Tauler UV
Annex II: Taula d'equivalències
Sol·licitud en línia

Enllaç a l'extracte del DOGV (11/02/2020)

Beques 2019 en la Johannes Gutenberg-Universität Mainz per a una estada d'investigació del PDI i cursos d'alemany per a l'estudiantat de la UV

Convocatòria de 3 ajudes en la Johannes Gutenberg-Universität Mainz per a una estada d'investigació del PDI per al 2019

Podran ser beneficiaris i/o beneficiàries de les beques incloses en aquesta convocatòria els candidats o candidates que compleixen els següents requisits el dia de finalització del termini de sol·licituds:

 • Ser membre del personal docent i investigador a la Universitat de València
 • Acreditar un nivell d’idioma B1 en anglès o en alemany, mitjançant certificat emès per algun dels centres reconeguts segons la taula d’equivalències (Annex II)

Modalitats de les Beques

Modalitat 1: Una estada d’investigació del 16 de setembre al 9 d'octubre de 2019

Modalitat 2: Una estada d'investigació del 2 al 30 d’octubre de 2019

Modalitat 3: Una estada d’investigació del 4 de novembre al 2 de desembre de 2019

Període de sol·licitud: del 1 al 12 d'abril de 2019 (ambdós inclosos)

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la següent documentació:

 • Document acreditatiu del coneixement d'idioma
 • Breu memòria expositiva del projecte a realitzar
 • Currículum vitae
 • Carta d’invitació de la Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Tauler UV

Resolució i Annex I: Bases reguladores de la convocatòria
Annex II: Taula d'equivalències
Sol·licitud en línia

NOU 15/05/2019 - Resolució d'adjudicataris/àries, exclosos i llista d'espera d'estades de recerca PDI UV en Mainz 2019

Publicació al tauler d'anuncis de la UV

Resolució de 15 de maig de 2019 per la qual es concedeixen les beques, relació de beneficiaris/àries, exclosos i borsa de reserva

Els beneficiaris han d´acceptar la beca fins al dia 22 de maig, a través d'entreu

Convocatòria Mainz 2019 de tres beques de cursos d'alemany per a estudiantat

Tres beques per a fer un curs d´estiu de llengua alemanya al mes d´agost a la Freie Universität Berlin dins del marc de col·laboració amb la Johannes Gutenberg - Universität Mainz.

Podran ser beneficiaris d'aquestes beques els estudiants de la Universitat de València matriculats en estudis de Grau en Llengües Modernes que acrediten un nivell d’idioma B2 en alemany, mitjançant certificat emès per algun dels centres reconeguts segons la taula d’equivalències (Annex II). Entre aquests certificats s’inclouen els emesos per la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València.

Període de sol·licitud: del 3 d'abril al 16 d'abril de 2019 (ambdós inclosos)

Resolució i Bases reguladores de la convocatòria 
Annex II: Taula d'equivalències
Sol·licitud en línia

Enllaç a l'extracte del DOGV (02/04/2019)

NOU 9/05/2019 - Resolució d'adjudicataris, exclosos i llista d'espera cursos estudiants UV en Mainz 2019

Publicació al tauler d'anuncis de la UV

Resolució de 9 de maig de 2019 per la qual es concedeixen les beques, relació de beneficiaris/àries, exclosos i borsa de reserva

Els beneficiaris han d´acceptar la beca fins al dia 16 de maig, a través d'entreu

Beques 2018 en la Johannes Gutenberg-Universität Mainz per a una estada d'investigació del PDI i cursos d'alemany per a l'estudiantat de la UV

Convocatòria any 2018 de tres beques per a investigadors i investigadores de la UV

Podran ser beneficiaris i/o beneficiàries de les beques incloses en aquesta convocatòria els candidats o candidates que compleixen els següents requisits el dia de finalització del termini de sol·licituds:

 • Ser membre del personal docent i investigador a la Universitat de València
 • Acreditar un nivell d’idioma B1 en anglès o en alemany, mitjançant certificat emès per algun dels centres reconeguts segons la taula d’equivalències (Annex II)

Modalitats de les Beques

Modalitat 1: Una estada d’investigació del 12 de setembre al 05 d'octubre de 2018

Modalitat 2: Una estada d'investigació del 2 al 30 d’octubre de 2018

Modalitat 3: Una estada d’investigació del 2 al 30  de novembre de 2018

Període de sol·licitud: del 02 al 15 de maig de 2018 (ambdós inclosos)

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la següent documentació:

 • Document acreditatiu del coneixement d'idioma
 • Breu memòria expositiva del projecte a realitzar
 • Currículum vitae
 • Carta d’invitació de la Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Resolució i Annex I: Bases reguladores de la convocatòria
Annex II: Taula d'equivalències
Sol·licitud en línia

Resolució de 13 de juny de 2018 per la qual es concedeixen les beques, relació de beneficiaris/àries

Els beneficiaris han d´acceptar la beca des del 25 al 29 de juny, ambdós inclosos mitjançant la plataforma d'Entreu

Acceptació entreu

Convocatòria any 2018 de tres beques de cursos d'alemany per a estudiants i estudiantes del Grau de Llengües Modernes de la UV

Tres beques per a fer un curs d´estiu de llengua alemanya del 6 al 31 d'agost de 2018 a la Freie Universität Berlin dins del marc de col·laboració amb la Johannes Gutenberg - Universität Mainz.

Podran ser beneficiaris d'aquestes beques els estudiants de la Universitat de València matriculats en estudis de Grau en Llengües Modernes que acrediten un nivell d’idioma B2 en alemany, mitjançant certificat emès per algun dels centres reconeguts segons la taula d’equivalències (Annex II). Entre aquests certificats s’inclouen els emesos per la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València.

Període de sol·licitud: del 30 d'abril al 14 de maig de 2018 (ambdós inclosos)

Resolució i Bases reguladores de la convocatòria 
Annex II: Taula d'equivalències
Sol·licitud en línia

Enllaç a l'extracte del DOGV (26/04/2018)

NOU 30/05/2018 - Resolució d'adjudicataris, exclosos i llista d'espera cursos estudiants UV en Mainz 2018

Publicació al tauler d'anuncis de la UV

Correció errades a la resolució del 30 de maig (Llistat d'espera esmenat amb la inclusió d'un sol·licitant omés per error)

Resolució de 30 de maig de 2018 per la qual es concedeixen les beques, relació de beneficiaris/àries, exclosos i borsa de reserva

Els beneficiaris han d´acceptar la beca fins al dia 9 de juny, a través d'entreu


Beques 2017 en la Johannes Gutenberg-Universität Mainz per a una estada d'investigació del PDI i cursos d'alemany per a l'estudiantat de la UV

 

Convocatòria any 2017 de tres beques per a investigadors i investigadores de la UV

Podran ser beneficiaris i/o beneficiàries de les beques incloses en aquesta convocatòria els candidats o candidates que compleixen els següents requisits el dia de finalització del termini de sol·licituds:

 • Ser membre del personal docent i investigador a la Universitat de València
 • Acreditar un nivell d’idioma B1 en anglès o en alemany, mitjançant certificat emès per algun dels centres reconeguts segons la taula d’equivalències (Annex II)

Modalitats de les Beques

Modalitat 1: Una estada d’investigació del 12 de setembre al 05 d'octubre de 2017

Modalitat 2: Una estada d'investigació del 2 al 30 d’octubre de 2017

Modalitat 3: Una estada d’investigació del 2 al 30  de novembre de 2017

Període de sol·licitud: del 04 al 17 de juliol de 2017 (ambdós inclosos)

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la següent documentació:

 • Document acreditatiu del coneixement d'idioma
 • Breu memòria expositiva del projecte a realitzar
 • Currículum vitae
 • Carta d’invitació de la Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Resolució i Annex I: Bases reguladores de la convocatòria
Annex II: Taula d'equivalències
Sol·licitud en línia

Resolució de 20 de juliol de 2017 per la qual es concedeixen les beques, relació de beneficiaris/àries i borsa de reserva

Els beneficiaris han d´acceptar la beca fins al dia 28 de juliol, enviant un correu electrònic a:
mericos@uv.es

Convocatòria any 2017 de tres beques de cursos d'alemany per a estudiants i estudiantes del Grau de Llengües Modernes de la UV

Tres beques per a fer un curs d´estiu de llengua alemanya del 7 d'agost a l’1 de setembre de 2017 a la Freie Universität Berlin

Podran ser beneficiaris d'aquestes beques els estudiants de la Universitat de València matriculats en estudis de Grau en Llengües Modernes que acrediten un nivell d’idioma B2 en alemany, mitjançant certificat emès per algun dels centres reconeguts segons la taula d’equivalències (Annex II). Entre aquests certificats s’inclouen els emesos per la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València.

Període de sol·licitud: del 19 al 30 de juny de 2017 (ambdós inclosos)

Resolució i Bases reguladores de la convocatòria
Annex II: Taula d'equivalències
Sol·licitud en línia

Enllaç a l'extracte del DOGV (16/06/2017)

NOU 10/07/2017

Resolució de 07 de juliol de 2017 per la qual es concedeixen les beques: beneficiaris, llista d'espera i exclosos

Els beneficiaris han d´acceptar la beca fins al 18 de juliol de 2017, enviant un correu electrònic a:
mericos@uv.es


Beques en la Johannes Gutenberg-Universität Mainz per a activitat investigadora i cursos d'alemany per a l'estudiantat

Convocatòria de beques per a investigadors i investigadores de la UV. Convocatòria 2016

Modalitat 1: una estada d’investigació des del 16 de setembre al 16 d'octubre  de 2016

Modalitat 2: una estada d'investigació d'un mes durant el mes d'octubre de 2016

Modalitat 2: una estada d'investigació d'un mes durant el mes de novembre de 2016

Període de sol·licitud: del 24 de juny al 5 de juliol de 2016
Resolució de convocatòria
Annex I: Bases reguladores de la convocatòria
Annex II: Taula d'equivalències
Sol·licitud en línia

Resolució de 19 de juliol de 2016 per la qual es concedeixen les beques
Annex I: Relació dels beneficiaris de la beca
Annex II: Borsa de reserva per a cobrir possibles vacants

 

Convocatòria de tres beques de cursos d'alemany per a estudiants i estudiantes de la UV. Convocatòria 2016

Tres beques per a fer un curs d´estiu de llengua alemanya del 8 d'agost al 2 de setembre de 2016 a la Freie Universität Berlin

Període de sol·licitud: del 5 al 15 de juliol de 2016

Resolució de convocatòria
Annex I: Bases reguladores de la convocatòria
Annex II: Taula d'equivalències
Sol·licitud en línia

Resolució de 19 de juliol de 2016 per la qual es concedeixen les beques
Annex I: Relació dels exclosos de la beca
Annex II: Relació de beneficiaris de la beca
Annex III: Borsa de reserva per a cobrir possibles vacants

 

Convocatòria 2015 de beques especials, destinades a PDI de la UV, per a realitzar una estada d'investigació en la Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Modalitat 1: Una beca d’investigació durant el mes de juliol de 2015 en un departament de la Johannes Gutenberg-Universität Mainz
 
Modalitat 2: Una estada d'investigació de dos mesos en la Johannes Gutenberg-Universität Mainz, en octubre i novembre de 2015

Convocatòria PDI 2015
Període de sol·licitud: 6 de maig - 18 de maig 2015 (ambdós inclosos)
Resolució
Annex I: Bases reguladores de la convocatòria
Annex II: Taula d'equivalències
Sol·licitud en línia

Resolució de 4 de juny de 2015 per la qual es concedeixen les beques
Annex I: Relació dels beneficiaris de la beca
Annex II: Borsa de reserva per a cobrir possibles vacants

Els beneficiaris han d´acceptar la beca fins a l'11 de juny de 2015, enviant un correu electrònic a:

karin.wascher@uv.es