El projecte de mobilitat Erasmus + permet el desenvolupament del personal d'administració i serveis de la Universitat de València en forma d'accions de formació i aprenentatge per observació a les universitats dels països associats.

L'acció ofereix a aquest col·lectiu la possibilitat d'aprendre de les experiències i de les bones pràctiques d'altres universitats estrangeres a través del finançament d'estades formatives, i millorar així les seues aptituds per a desenvolupar més eficientment les seues tasques als seus llocs de treball.

Així amb la mobilitat del personal d'administració i serveis:

  • es dóna suport als participants en l'adquisició de competències (coneixements, habilitats i actituds) amb l’objectiu de millorar-ne el desenvolupament personal i l’ocupabilitat en el mercat de treball europeu i fora d'aquest.
  • es dóna suport al desenvolupament professional de les persones que treballen en els camps de l'educació, la formació i la joventut amb l’objectiu d’innovar i de millorar la qualitat de l'ensenyament, la formació i el treball tant dins de l'espai europeu com més enllà de les seues fronteres.
  • es millora, en particular, la competència en llengües estrangeres dels participants.

La durada dels períodes de mobilitat és de 5 dies fins a un màxim de 2 mesos, excloent el viatge. Cal destacar, però, que el màxim de la subvenció destinada a estos tipus d'estades a la Universitat de València és de 5 dies més 2 d'addicionales, si s'escau, aquests darrers corresponents a l'immediatament anterior i posterior als dies d'inici i fi de l'activitat en l'estranger.

El lloc on el personal pot dur a terme la seua mobilitat ha de ser una universitat d'un país del programa diferent del país on estiga establerta l'organització d'origen i del país de residència del personal.