Missió de compromís amb la comunitat

La UV lidera aquesta missió, amb l'objectiu d'estimular el compromís cívic dels estudiants, crear una xarxa de pràctiques en empreses/escoles i organitzar escoles d'estiu europees per a professors.

Convocatòria de Compromís Cívic

FORTHEM ha llançat la nova convocatòria de Compromís Cívic en la qual animem als estudiants a dur a terme un projecte de voluntariat. La idea és que es formen equips d'estudiants d'almenys tres universitats FORTHEM i així comence una col·laboració vivaç en què els participants contribuïsquen a posar en marxa els seus ideals a nivell europeu.

Si eres estudiant de la UV i tens una idea per a un projecte, eres elegible per a rebre l'ajuda econòmica i l'assessorament que ofereix FORTHEM. Tanmateix, sabem que és difícil començar a planificar un projecte d'aquestes característiques, sobretot si eres un estudiant independent (no pertanyent a una associació o col·lectiu). Per això, volem indicar-te alguns dels passos que has de seguir:

1. Si eres un estudiant independent de la UV:

Has de formar un grup amb altres estudiants als quals els interesse la teua idea o que ja es dediquen al camp del teu interés.

Una primera opció seria posar-te en contacte amb alguna de les associacions estudiantils de la UV que apareixen en la pàgina web de l'Aliança i adherir-te a ella.

Si la teua idea no té cap connexió amb les associacions ja existents, però sí que coneixes com a mínim a altres dos estudiants de la UV interessats en la teua idea, podeu inscriure-us com a col·lectiu en el cens. Es tracta d'un procediment fàcil del qual t'informarà el SeDi a través de la següent adreça electrònica: participa@uv.es. També podràs trobar la informació a la pàgina web del SeDi.

2. Si sou un grup d'estudiants de la UV ja inscrit com a col·lectiu:

Quan tingueu una idea sòlida per a un projecte, hauríeu de considerar si alguna de les associacions estudiantils d'altres unversitats FORTHEM comparteix els vostres valors i si podeu col·laborar amb ella.

D’altra banda, podeu trobar una llista de propostes de projectes als quals us podeu unir o que us poden servir d'inspiració.

Si la vostra idea no té cap connexió amb les associacions ja existents i necessiteu contactar amb estudiants de les universitats sòcies que també vagen per lliure, podeu compartir les vostres dades i idees emplenant aquest formulari.

La informació que poseu en el formulari es publicarà en la web de l'Aliança perquè altres estudiants puguen posar-se en contacte amb vosaltres.

3. Formeu un equip amb membres que pertanguen com a mínim a tres universitats FORTHEM.

4. Una vegada estiga ja format l'equip, des del SeDi (participa@uv.es) us poden posar en contacte amb alguna de les ONGs que ells coneixen.

5. Llegiu atentament els criteris de selecció de la convocatòria i dissenyeu un projecte d'acord amb això. Assegureu-vos que tots els membres de l'equip entenen la convocatòria i el projecte de la mateixa manera.

6. Presenteu la sol·licitud incloent l’adjunt requerit (Project Description Form).

7. El SeDi (participa@uv.es) us informarà de com se sol·licita l'ajuda addicional que oferirà la UV als col·lectius d'estudiants de la UV que hagen resultat guanyadors de la beca FORTHEM.

Convocatòria de Pràctiques en Empreses

FORTHEM t’ofereix fins a 70 places de pràctiques en 2020. La sol·licitud està oberta fins al 31 de desembre de 2020.

Està oberta la convocatòria per a pràctiques d'empresa dins de l'Aliança FORTHEM! Aquesta és una de les activitats de difusió planificades per FORTHEM, oberta a tots els estudiants FORTHEM i amb el propòsit de promoure les pràctiques a l'estranger.

Se us ofereixen fins a 70 places de pràctiques en 2020, la qual cosa us dóna l'oportunitat de conéixer les organitzacions dels nostres països associats. Cada universitat de la nostra aliança ofereix fins a 10 places. Els candidats seleccionats treballareu en empreses situades als voltants de les nostres set universitats. A més, sereu pioners en una nova xarxa d'empreses, que probablement es desenvolupa després d'aquesta primera convocatòria de pràctiques en empreses. El finançament de les pràctiques es basarà en el programa de pràctiques d'ERASMUS.

La pandèmia de COVID-19 ha sigut tinguda en compte i de moment se us estan oferint algunes pràctiques virtuals. La pandèmia també pot afectar la mobilitat; quan sol·liciteu pràctiques, heu de seguir les directrius donades per la UV per a assegurar-vos de les opcions de finançament i de les possibilitats d'obtindre crèdits ECTS pel període de les vostres pràctiques.

La sol·licitud per a l'any 2020 està oberta fins al 31 de desembre de 2020; el període de pràctiques podria començar també al gener de 2021. Tingueu en compte que les empreses poden tindre els seus propis terminis.

Podeu posar-vos en contacte amb forthem@uv.es per a més detalls.

Missió de mobilitat

La uB dirigeix aquesta missió, els objectius de la qual són ampliar la mobilitat dels estudiants i del personal, eliminar les barreres a la mobilitat, establir acords a nivell d'universitat i harmonitzar tots els processos implicats. Entre altres activitats, la UV oferirà programes de mobilitat de curta duració per a estudiants d'altres universitats de FORTHEM i enviarà als estudiants de la UV als programes dels seus socis.

Convocatòria de Mobilitat de Curta Duració

Ja pots sol·licitar de nou l'ajuda per a Mobilitat FORTHEM de Curta Durada!

Si estàs matriculat en algun títol oficial de la Universitat de València, ja siga de grau o postgrau, pots fer la teua sol·licitud fins al 20 d'abril, a les 12 del migdia.

MOBILITATS COL·LECTIVES DE CURTA DURADA

Com a estudiant de la UV, tens l'oportunitat de realitzar una estada finançada (viatge, allotjament i manutenció) de cinc dies per a assistir a algun dels 8 nous programes de Mobilitat Col·lectiva de Curta Duració oferides per les universitats de l'Aliança FORTHEM, que es duran a terme entre setembre 2021 i febrer de 2022.

Les places oferides són cinc per universitat, amb un total de 35 estudiants per activitat.

Podràs sol·licitar com a màxim dos programes. Punxant en el nom de cada mobilitat s'obrirà un word amb la informació de cada curs.

La major part dels cursos oferits no són específics d'un camp d'estudi o titulació determinada, sinó propostes transversals. Un dels objectius de FORTHEM és "derrocar" els murs de les facultats i crear espais transdisciplinars, i a això contribueix l'oportunitat de compartir aquesta experiència amb altres 34 estudiants de 7 universitats europees.

Troba més informació sobre aquesta convocatòria i les seues bases en la pàgina web de FORTHEM. També pots posar-te en contacte amb forthem@uv.es

MOBILITATS INDIVIDUALS DE CURTA DURADA

Aquestes són estades de fins a deu dies per a dur a terme treballs de camp, investigació per a TFGs, TFMs o tesis doctorals, crear nous vincles amb associacions d'estudiants de les universitats FORTHEM, treballar in situ amb estudiants d'una altra universitat en un projecte en marxa o de futur, etc. En aquest cas, és el/la mateixa estudiant qui ha de definir l'activitat a realitzar durant aqueixos deu diez.

Troba més informació en la pàgina web de FORTHEM. També pots posar-te en contacte amb forthem@uv.es

PROCÉS DE SOL·LICITUD EN LÍNIA

 • Poden sol·licitar-se fins a dues mobilitats “col·lectives” i una “individual”.
 • STUDENT ID: ha d'indicar-se el NPA, un codi d'identificació de la UV amb una lletra i quatre números, que apareix, per exemple, davall de la fotografia de l'apartat de la web “Secretaria virtual”.
 • SHORT CV: No es requereix un model concret. Pot utilitzar-se el Europass CV, o qualsevol altre model, sempre que estiga actualitzat.
 • CONFIRMATION OF ENROLMENT: refereix a qualsevol prova d'estar matriculat en la UV –i.e., la còpia de matrícula que pot trobar-se igualment en l'espai de “Secretaria virtual”.
 • YOUR STUDY CYCLE: Els/les estudiants de quart de grau han de marcar-la opció “Màster#1”.
 • LETTER OF MOTIVATION: No hi ha una plantilla. Ha d'usar-se un format Word o .pdf per a transmetre en anglés i sense estendre's més d'una pàgina els motius per a participar en aquesta activitat.

AJUDA ECONÒMICA

L'ajuda econòmica consisteix en el bitllet, l'allotjament i alguns menjars en destí. El personal de l'oficina Local de FORTHEM (situada en el Servei de Relacions internacionals) gestionarà la compra del bitllet. L'allotjament és a càrrec de l'oficina local de FORTHEM de la universitat de destinació. Les consultes sobre allotjament han de dirigir-se a l'adreça de correu electrònic de l'oficina corresponent, disponibles en https://www.forthem-alliance.eu/objectives/collective-short-term-mobilities/

ADJUDICACIÓ

El llistat d'estudiants que hagen obtingut plaça es publicarà el 21 de maig de 2021. Cada persona beneficiària deurà llavors acceptar únicament una plaça.

FORTHEM Campus

FORTHEM Campus és una de les missions de mobilitat de l'Aliança FORTHEM, una forma innovadora de programa intensiu de formació transversal entorn d'algun dels set temes dels Laboratoris FORTHEM

El campus FORTHEM és un programa semestral d'una duració mínima de 3 mesos i 30 ECTS, dirigit a estudiants de tots els cicles de les set universitats FORTHEM. Organitzat en cada ocasió per la universitat que lidera el laboratori d'investigació corresponent, cada campus té una orientació temàtica diferent, amb mòduls d'activitats diverses i cursos impartits per professorat de les universitats de l'Aliança. Finançat amb càrrec als fons Erasmus, a diferència d'una estada ERASMUS ordinària, el campus FORTHEM ofereix un bloc de cursos reglats, seminaris, tallers, etc de diverses àrees de coneixement i susceptible de reconeixement. Els Campus FORTHEM pretenen a més servir d'esperó per a aquells/as estudiants indecisos a l'hora de sol·licitar una mobilitat internacional

FORTHEM Campus Food and Fooding Universitat de la Borgonya, primer semestre del curs 2021-2022.

El Campus FORTHEM Food and Fooding és el primer dels Campus FORTHEM, i tindrà lloc en la seu de Dijon de la Universitat de la Borgonya durant el primer semestre del curs 2021-2022.


.

Bases: Consulta les bases de la selecció per a participar en aquesta iniciativa FORTHEM.

Requisits: estar matriculat en alguna de les següents titulacions en el moment de fer la sol·licitud i durant el període de la mobilitat:
a) Facultat de Farmàcia:

 • Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments
 • Grau en Ciències Gastronòmiques
 • Grau en Nutrició Humana i Dietètica
 • Doble Grau en Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica
 • Màster en Qualitat i Seguretat Alimentària
 • Màster en Nutrició Personalitzada i Comunitària

b) Facultat de Magisteri:

 • Grau en Maestro d'Educació Infantil
 • Grau de Maestro en Educació Primària
 • Màster en Investigació en Didàctiques Específiques

El/la coordinadora de mobilitat de centre podrà proporcionar informació més detallada.

Sol·licitud: Les sol·licituds es realitzaran mitjançant el formulari en línia
Pestanya: "General”
Tipus Unitat: Serveis universitaris i Serveis Centrals
Òrgan al qual es dirigeix: Serveis de Relacions Internacionals i Cooperació
Tramitació Desitjada: FORTHEM Campus 1r Semestre 2021-22

Els estudiants seleccionats podran obtindre la condició d'estudiants Erasmus del curs 2021-22, prèvia conformitat dels seus coordinadors de mobilitat. L'oficina local de FORTHEM i el/la coordinador/a de mobilitat corresponent guiaran el procés dels tràmits requerits a aquelles persones que resulten beneficiàries (matrícula de crèdits internacionals, emplenament del Contracte d'Estudis, Conveni de subvenció, sol·licitud en la Universitat de la Borgonya, etc).

Termini: El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 18 de maig a les 23.59 hrs.

Missió de laboratoris

La JYU lidera aquesta missió, que ha establit set laboratoris multidisciplinaris amb representants de tots els nivells universitaris i actors externs d'almenys tres països. Els resultats seran: material didàctic en línia per a l'Acadèmia Digital FORTHEM; cursos intensius; publicacions científiques conjuntes; dobles titulacions. La UV dirigeix el Laboratori de Transformació Digital, l'objectiu del qual és analitzar les qüestions actuals relacionades amb el procés de digitalització en el qual estan immerses les societats.