La Universitat de València és membre de l'Aliança FORTHEM, que forma part de la Iniciativa d'Universitats Europees.

Membres

L'Aliança FORTHEM està formada per set universitats que estan situades (totes menys una) fóra de les regions de les capitals i no es troben entre les universitats més grans ni de major nivell dels seus països. Va ser creada en 2019 i és una xarxa d'institucions que posseeixen el dinamisme i la flexibilitat per a experimentar formes innovadores de col·laboració.

La xarxa de l'aliança

té com a nucli el Triangle de Weimar:

  • Dijon (França)
  • Mainz (Alemanya)
  • Opole (Polònia)

representa tant la regió escandinava i bàltica com la Península Ibèrica:

  • Jyväskylä (Finlàndia)
  • Riga (Letònia)
  • València (Espanya)

i s'endinsa en el sud d'Europa:

  • Palermo (Itàlia)

 

Participació d'estudiants, membres del personal i actors externs

El projecte FORTHEM augmenta la mobilitat d'estudiants i membres del personal, la cooperació amb actors externs i les activitats cíviques dels estudiants.


 

Universitats FORTHEM