Aquestes son les possibles vies per trobar una entitat d'acollida:

  1. Els teus coordinadors/es internacionals o els professors/es del teu centre poden tindre relacions amb institucions estrangeres.
  2. Companys/nyes que en l'actualitat treballen o estudien a Europa i que puguen facilitar algun contacte.
  3. A títol informatiu, publiquem un llistat d'empreses que que han oferit pràctiques Erasmus en edicions anteriors:

      Base de dades d'empreses Erasmus Pràctiques  (inclosa informació del curs 2023-2024)

Aquests son fulls webs interessants per a la recerca d'entitats potencials on realitzar les pràctiques:

No oblides que pots realitzar les teues pràctiques en qualsevol organització, pública o privada. Sols estan excloses les institucions de la Unio Europea, les organitzacions i institucions o agències encarregades de gestionar programes comunitaris.

 

PROGRAMA EURODISEA

  • Programa de pràctiques remunerades a Europa per a joves qualificats menors de 30 anys.
  • El programa el gestiona en la CV la Consellería d´Hisenda i Model Econòmic y el FSE.
  • Més informació ací i en la pàgina web: ww.gva.es/eurodisea

AVISO: quest programa NO és compatible amb la beca Erasmus Pràctiques per ser finançat per fons europeus. Qualsevol dubte sobre el programa EURODISEA ha de dirigir-se a:

eurodisea@gva.es  

Contacte: Marién Carrión
961 206 857 - 682 007 275

El Servei de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de València no gestiona ni informa d'aquestes beques.

 

 

Última actualització:  19/09/2023