Aquestes son les possibles vies per trobar una entitat d'acollida:

  1. Els teus coordinadors internacionals o els professors del teu centre poden tindre relacions amb institucions estrangeres.
  2. Companys que en l'actualitat treballen o estudien a Europa i que puguen facilitar algun contacte.
  3. A títol informatiu, publiquem un llistat d'empreses que que han oferit pràctiques Erasmus en edicions anteriors:

       Base de dades d'empreses Erasmus Pràctiques  

Aquests son fulls webs interessants per a la recerca d'entitats potencials on realitzar les pràctiques:

No oblides que pots realitzar les teues pràctiques en qualsevol organització, pública o privada. Sols estan excloses les institucions de la Unio Europea, les organitzacions i institucions o agències encarregades de gestionar programes comunitaris.