Convocatòria SICUE 2023-2024: llistes

Es podran presentar reclamacions fins el dia 14 d'abril enviant un correu a sicue.outgoing@uv.es. La renúncia a la plaça adjudicada suposa la renúncia al programa SICUE.

Les places dels estudiants i estudiantes que renuncien a la seua plaça seran adjudicades a l'alumnat que consta en la llista d'espera seguint l'ordre de la publicació. L'adjudicació de places per llista d'espera es farà en el mes de maig. No s'adjudicaran places per llista d'espera després del 30 de maig.

Acceptació de la plaça. Està previst que les places es podran acceptar per l'aplicació Entreu.uv.es en el "Expedient SICUE" entre el 5 i el 25 d'abril. Cal tindre preparades les dades de la persona de contacte (nom i cognoms, telèfon, e-mail).

Sessions informatives on line  

Dijous 20 d'abril de 2032 a les 13 hores (valencià)

https://www.youtube.com/watch?v=lsN3HT_XVsM

Dijous 20 d'abril de 2023 a les 16 hores (espanyol)  

https://www.youtube.com/watch?v=QqbDdFhDFrI

 

Es podran presentar reclamacions escrivint a sicue.outgoing@uv.es fins el dia 23 de març de 2023

Es poden presentar reclamacions fins el dia 20 de març enviant un correu a sicue.outgoing@uv.es

Convocatòria SICUE 2023-2024

Termini de presentació de sol·licituds: de l'13 al 27 de febrer de 2023.

Les sol·licituds s'han de presentar a través del Portal Serveis Estudiants: en el menú de l'esquerra, trieu l'opció "Programes de mobilitat amb altres universitats"; després, en el centre, l'opció "Consulta de Sol·licituds de Programes d'Intercanvi". Convocatòria SICUE 2022-2023: llistes

Es podran presentar reclamacions fins el dia 15 d'abril enviant un correu a sicue.outgoing@uv.es. La renúncia a la plaça adjudicada suposa la renúncia al programa SICUE.

Les places dels estudiants i estudiantes que renuncien a la seua plaça seran adjudicades a l'alumnat que consta en la llista d'espera seguint l'ordre de la publicació. Les crides per llista d'espera es faran del 2 al 30 de maig. No es faran més crides per llista d'espera després del 30 de maig.

Acceptació de la plaça. Està previst que les places es podran acceptar per l'aplicació Entreu.uv.es en el "Expedient SICUE" entre el 12 d'abril i el 5 de maig. Cal tindre preparades les dades de la persona de contacte (nom i cognoms, telèfon, e-mail).

Sessions informatives on line  

Dilluns 11 d'abril de 2022 a les 13 hores (espanyol)  https://youtu.be/ZNmkX2QesmY

Dilluns 11 d'abril de 2022 a les 16 hores (valencià)   https://youtu.be/ntCvRrTQthM

Es podran presentar reclamacions escrivint a sicue.outgoing@uv.es fins el dia 22 de març de 2022

Convocatòria SICUE 2022-2023

Termini de presentació de sol·licituds: de l'11 al 25 de febrer de 2022.

Les sol·licituds s'han de presentar a través del Portal Serveis Estudiants: en el menú de l'esquerra, trieu l'opció "Programes de mobilitat amb altres universitats"; després, en el centre, l'opció "Consulta de Sol·licituds de Programes d'Intercanvi". 

Sessions informatives:

  • Dilluns 14 de febrer de 2022. A les 15.30 h en valencià. A les 17.00 en espanyol.
  • En línia. https://eu.bbcollab.com/guest/b20368d7369c4734b570235c4e4b5122Llistes convocatòria SICUE 2021-22

Es podran presentar reclamacions fins el dia 3 de maig enviant un correu a sicue.outgoing@uv.es. La renúncia a la plaça adjudicada suposa la renúncia al programa SICUE excepte en el cas de què alguna universitat cancel·lara les mobilitats. 

L'estudiant o estudianta que ha quedat en llista d'espera pot demanar, fins el dia 3 de maig, que se li adjudique alguna de les places de la llista informativa de vacants enviant un correu a sicue.outgoing@uv.es amb les seues dades i una llista ordenada d'un màxim de cinc destinacions de la llista de vacants. La llista de vacants és un document informatiu, en cada cas, caldrà confirmar que la plaça ésta lliure abans d'adjudicarla.

Aquells que no presenten aquesta sol·licitud queden a l'espera d'una eventual renúncia que deixe vacant alguna de les destinacions demanades en la sol·licitud i a què els pertoque segons la llista d'espera ordenada. No es faran més crides per llista d'espera després del 15 de juny.

Sessions informatives on line

https://eu.bbcollab.com/guest/623b9821c91b4778b60a8ffc63043222

Dilluns 3 de maig de 2021 a les 12 hores (espanyol). 

Dilluns 3 de maig de 2021 a les 16 hores (valencià)

Acceptació de la plaça

Les places ja es poden acceptar per l'aplicació Entreu.uv.es en el "Expedient SICUE". Cal tindre preparades les dades de la persona de contacte (nom i cognoms, telèfon, e-mail) fins el dia 10 de maig.

 

Convocatòria SICUE 2021-2022

Termini de presentació de sol·licituds: del 12 de febrer al 4 de març de 2021.

Les sol·licituds s'han de presentar a través del Portal Serveis Estudiants: en el menú de l'esquerra, trieu l'opció "Programes de mobilitat amb altres universitats"; després, en el centre, l'opció "Consulta de Sol·licituds de Programes d'Intercanvi". 

Sessions informatives:Llistes convocatòria SICUE 2020-21

Es podran presentar reclamacions fins el dia 11 de juny enviant un correu a sicue.outgoing@uv.es. La renúncia a la plaça adjudicada suposa la renúncia al programa SICUE a excepción de les universitats que han cancel·lat la mobilitat en el primer semsestre. En aquesta cas, si l'estudiant/a havia demanat curs complet i se li ha adjudicat només segon semetre podrà demanar un canvi de destinació seguint les mateixes instruccions de la llista d'espera.

L'estudiant que ha quedat en llista d'espera pot demanar, fins el dia 7 de juny, que se li adjudique alguna de les places de la llista informativa de vacants enviant un correu a sicue.outgoing@uv.es amb les seues dades i una llista ordenada d'un màxim de cinc destinacions de la llista de vacants. Aquells que no presenten aquesta sol·licitud queden a l'espera d'una eventual renúncia que deixe vacant alguna de les destinacions demanades en la sol·licitud i a què els pertoque segons la llista d'espera ordenada. No es faran més crides per llista d'espera després del 30 de juny.

Convocatòria SICUE 2020-21

Termini de presentació de sol·licituds: del 13 de febrer al 13 de març de 2020.

Les sol·licituds s'han de presentar a través del Portal Serveis Estudiants: en el menú de l'esquerra, trieu l'opció "Programes de mobilitat amb altres universitats"; després, en el centre, l'opció "Consulta de Sol·licituds de Programes d'Intercanvi". 

Sessions informatives:

  • Campus de Blasco Ibáñez. Saló d'Actes de Geografia i Història. Dilluns 17 de febrer de 9 a 11 hores
  • Campus dels Tarongers. Aulari Nord. Aula N101.Dilluns 17 de febrer de 12 a 14 hores
  • Campus de Burjassot-Paterna. Biblioteca de Ciències Eduard Boscà. Saló d'actes. Dijous 20 de febrer de 16 a 18 hores
  • Manual de com fer la sol·licitud de la beca


Llistes convocatòria SICUE 2019-20

Resolució d'adjudicació definitiva (25/06/2019)

Llistat provisional de places adjudicades

LLista d'espera provisional

Llistat de notes mitjanes i crèdits superats

Llistat de sol·licituds no admeses amb motiu de l'exclusió

Convocatòria SICUE 2019-20

Termini de presentació de sol·licituds: del 13 de febrer al 13 de març de 2019.

Les sol·licituds s'han de presentar a través del Portal Serveis Estudiants: en el menú de l'esquerra, trieu l'opció "Programes de mobilitat amb altres universitats"; després, en el centre, l'opció "Consulta de Sol·licituds de Programes d'Intercanvi". 

Sessió informativa sobre la sol·licitud


Llistes convocatòria SICUE 2018-19

Resolució d'adjudicació definitiva (El termini d'acceptació romandrà obert fins al 22 de maig)

L'acceptació de la plaça ha de fer-se des de ENTREU , “Expedient SICUE 2018-2019”. Una vegada realitzada l'acceptació, l'aplicació informàtica emet el Certificat de nomenament. Les renúncies han de comunicar-se a través del correu electrònic sicue@uv.es, indicant nom, cognoms, DNI, titulació i motiu.

Llistat provisional de places adjudicades

LLista d'espera provisional

Llistat de notes de l'expedient acadèmic

Llistat de sol·licituds no admesos amb motiu de l'exclusió

Llistat de sol·licituds admeses

Convocatòria SICUE 2018-19

Termini de presentació de sol·licituds: del 13 de febrer al 13 de març de 2018.

Les sol·licituds s'han de presentar a través del Portal Serveis Estudiants: en el menú de l'esquerra, trieu l'opció "Programes de mobilitat amb altres universitats"; després, en el centre, l'opció "Consulta de Sol·licituds de Programes d'Intercanvi". 

Sessió informativa sobre la sol·licitud


Llistes convocatòria SICUE 2017-18

Llistat definitiva de places adjudicades

Nota informativa

Llista d'espera definitiva per titulacions

Llistat provisional de places adjudicades

LLista d'espera provisional

Llistat de notes de l'expedient acadèmic

Llistat de sol·licituds no admesos amb motiu de l'exclusió

Llistat de sol·licituds admeses

Sessió informativa sobre la sol·licitud

Convocatòria SICUE 2017-18

Termini de presentació de sol·licituds: del 10 de febrer al 10 de març de 2017.

Les sol·licituds s'han de presentar a través del Portal Serveis Estudiants: en el menú de l'esquerra, trieu l'opció "Programes de mobilitat amb altres universitats"; després, en el centre, l'opció "Consulta de Sol·licituds de Programes d'Intercanvi". 


Llistes convocatòria SICUE 2016-17

Llistat definitiva de places adjudicades

Nota informativa

Llista d'espera definitiva per titulacions

Llistat provisional de places adjudicades i termini de renúncia

LLista d'espera provisional

Llistat de sol·licituds no admesos amb motiu de l'exclusió  

Llistat de sol·licituds admeses

Llistat de notes de l'expedient acadèmic

Convocatòria SICUE 2016-17

Termini de presentació de sol·licituds: del 10 de febrer al 10 de març de 2016.

Les sol·licituds s'han de presentar a través del Portal Serveis Estudiants: en el menú de l'esquerra, trieu l'opció "Programes d'intercanvi amb altres universitats"; després, en el centre, l'opció "Consulta de Sol·licituds de Programes d'Intercanvi". 

Manual de com fer la sol·licitud de la beca

Convocatòria SICUE 2015-16

Termini de presentació de sol·licituds: del 20 de febrer al 28 de març de 2015.

Les sol·licituds s'han de presentar a través del Portal Serveis Estudiants: en el menú de l'esquerra, trieu l'opció "Programes d'intercanvi amb altres universitats"; després, en el centre, l'opció "Consulta de Sol·licituds de Programes d'Intercanvi". 

Manual de com fer la sol·licitud de la beca

Llistes convocatòria SICUE 2015-16

Llista definitiva de places adjudicades i  termini d'aceptació

Llista de espera definitiva

Llistat provisional de places adjudicades i termini de renúncia

LLista d'espera provisional

Llistat de sol·licituds no admesos amb motiu de l'exclusió    

Llistat de sol·licituds admeses

Llistat de notes de l'expedient acadèmic


Convocatòria Sicue 2014-15

Termini de presentació de sol·licituds: del 4 al 24 de febrer de 2014.

Les sol·licituds s'han de presentar a través del Portal de Serveis a Estudiants: en el menú de l'esquerra, trieu la cinquena opció "Programes d'intercanvi amb altres universitats"; després, en el centre, la primera opció "Consulta de Sol·licituds de Programes d'Intercanvi". 

Manual de com fer la sol·licitud de la beca

Llistes convocatòria Sicue 2014-15

Llistat d'estudiants i estudiantes no admesos amb motiu de l'exclusió

Llistat d'adjudicacions provisionals (per titulacions). Es tracta de l'adjudicació provisional. Uns dies després d'acabat el termini de reclamacions publicarem la llista definitiva.

Renúncia i acceptació. Nota informativa

Resolució d'adjudicació definitiva

Llistat d'adjudicions defnitives

Llista d'espera


Convocatòria Sicue 2013-14

Termini de presentació de sol·licituds: del 4 al 22 de febrer de 2013 a través del Portal de l'Alumne: apartat "Utilitats portalumne"

Manual de com fer la sol·licitud de la beca

Llistes convocatòria Sicue 2013-14

Llistat d'estudiants i estudiantes no admesos amb motiu de l'exclusió

Llistat d'adjudicacions provisionals

Llista d'espera provisional

Resolució d'adjudicació definitiva

Llistat d'adjudicacións definitives

Llista d'espera definitiva