El nou programa Erasmus+ ofereix subvencions per a una àmplia gamma d'accions i activitats en els camps de l'educació, la formació, la joventut i l'esport per al període 2014-2020.

Erasmus+ té com a objectiu millorar les qualificacions i l'empleabilidad i modernitzar l'educació, la formació i el treball juvenil. El programa durarà set anys i tindrà un pressupost de 14.700 milions d'euros.

Erasmus  oferirà a més de quatre milions d'europeus oportunitats d'estudiar, formar-se, adquirir experiència laboral i realitzar activitats de voluntariat en l'estranger. Erasmus+ finançarà associacions transnacionals entre institucions i organitzacions educatives, de formació i juvenils, destinades a fomentar la cooperació i tendir ponts entre el món de l'educació i el del treball per a superar les manques de qualificacions a les quals s'enfronta Europa.

Les accions del programa Erasmus són:

  •  Acció clau 1- Mobilitat de les persones per motius d'aprenentatge
  •  Acció clau 2- Cooperació per a la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques
  •  Acció clau 3- Suport a la reforma de les polítiques
  •  Activitats Jean Monnet
  •  Esport

Les accions del programa Erasmus es divideixen en accions descentralitzades i accions centralitzades.

• Les accions descentralitzades són gestionades en cada país del programa per les agències nacionals que són designats per les seues autoritats nacionals. A Espanya El Servei Español per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE) és l'Organisme Autònom, dependent del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, que actua com a Agència Nacional per a la gestió, difusió, promoció i estudis d'impacte del nou programa Erasmus en l'àmbit de l'educació i la formació (2014-2020).

• Les accions centralitzades es gestionen a nivell europeu per l'Agència de l'Àmbit Educatiu, Audiovisual i Cultural (EACEA) de la Comissió Europea, amb seu a Brussel·les.

La Comissió de Relacions Internacionals de la Universitat de València amb data 11/11/2015 aprova els següents criteris de gestió:

Els Criteris de Gestió dels Projectes Erasmus