• Projectes Mobilitat

El nou programa Erasmus+ ofereix subvencions per a una àmplia gama d'accions i activitats en els camps de l'educació, la formació, la joventut i l'esport per al període 2014-2020.

Erasmus+ té com a objectiu millorar les qualificacions i l'empleabilitat i modernitzar l'educació, la formació i el treball juvenil.

Les convocatòries en vigor del programa Erasmus+ sòn:

 1. Convocaòria 2019
 2. Convocatòria 2018
 3. Convocatòria 2017
 4. Convocatòria 2016
 5. Convocatòria 2015

Convocatòria 2019

Objecte

La present convocatòria de propostes es va publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea el 24 d'octubre de 2018 i es basa en el Reglament (UE) no1288/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual es crea el programa «Erasmus+» (el programa d'educació, formació, joventut i esport de la Unió), així com en els programes de treball anuals d'Erasmus per a 2018 i 2019. El programa Erasmus comprén el període 2014-2020.

Resolució de la convocatoria de la Comissió Europea

Accions

La present convocatòria de propostes comprén les següents accions del programa Erasmus:

Acció clau 1 (AC1): Mobilitat de les persones per motius d'aprenentatge

• Mobilitat de les persones en l'àmbit de l'educació, la formació i la joventut

• Graus de màster conjunts Erasmus Mundus

Acció clau 2 (AC2): Cooperació per a la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques

• Associacions estratègiques en l'àmbit de l'educació, la formació i la joventut

• Universitats Europees

• Aliances pel coneixement

• Aliances per a les competències sectorials

• Desenvolupament de les capacitats en l'àmbit de l'educació superior

• Desenvolupament de les capacitats en l'àmbit de la joventut

Acció clau 3 (AC3): Suport a la reforma de les polítiques

• Projectes de diàleg en l'àmbit de la joventut

Activitats Jean Monnet

• Càtedres Jean Monnet

• Mòduls Jean Monnet

• Suport Jean Monnet a associacions

• Xarxes Jean Monnet

• Projectes Jean Monnet

Esport

• Associacions en col·laboració

• Petites associacions en col·laboració

• Esdeveniments esportius europeus sense ànim de lucre

Participants

Podrà sol·licitar finançament amb càrrec al programa Erasmus qualsevol entitat pública o privada que treballe en l'àmbit de l'educació, la formació, la joventut i l'esport. A més, els grups de joves que treballen en el sector de la joventut, encara que no necessàriament en el marc d'una organització juvenil, podran sol·licitar finançament per a mobilitat per motius d'aprenentatge de joves, estudiants o treballadors, així com per a associacions estratègiques en l'àmbit de la joventut.

El programa Erasmus estarà obert a la participació dels següents països:

Els següents països del programa poden participar plenament en totes les accions del programa Erasmus:

• els vint-i-vuit Estats membres de la Unió Europea,

• els països de l'AELC i de l'EEE: Islàndia, Liechtenstein i Noruega,

• els països candidats a l'adhesió a la UE: Turquia i l'Antiga República Iugoslava de Macedònia.

A més, algunes accions del programa Erasmus estan obertes a organitzacions de països associats.

Pressupost

El pressupost total destinat a aquesta convocatòria de propostes s'estima en 2 157,1 milions EUR.

 • Educació i formació             2503,4  milions EUR
 • Joventud                                167,7  milions EUR
 • Jean Monnet                            13,7  milions EUR
 • Esport                                      48,6  milions EUR

El pressupost total assignat a la convocatòria, així com el seu repartiment, són indicatius i poden ser modificats a reserva d'una modificació dels programes de treball anuals d'Erasmus.

Termini per a la presentació de les sol·licituds

Tots els terminis de presentació de les sol·licituds especificats expiren a les 12.00 hores (hora de Brussel·les)

Acció clau 1

 • Mobilitat de les persones en l'àmbit de l'educació superior
  • 5 de febrer de 2019
 • Graus de màster conjunts Erasmus Mundus
 • 14 de febrer de 2019
 • Mobilitat de persones en els àmbits de l'educació i formació professional, l'educació escolar i l'educació d'adults
  • 5 de febrer de 2019
 • Mobilitat de persones en l'àmbit de la joventut
  • 30 d'abril de 2019
  • 1 d'octubre de 2019

Acció clau 2

 • Associacions estratègiques en l'àmbit de l'educació i la formació
  • 21 de març de 2019
 • Associacions estratègiques en l'àmbit de la joventut
  • 5 de febrer de 2019
  • 30 d'abril de 2019
  • 1 d'octubre de 2019
 • Universitats Europees
  • 28 de febrer de 2019
 • Aliances del coneixement
  • 28 de febrer de 2019
 • Aliances de les comptetències sectorials
  • 28 de febrer de 2019
 • Desenvolupament de les capacitats en l'àmbit de l'educació superior
  • 7 de febrer de 2019
 • Desenvolupament de les capacitats en l'àmbit de la joventut
  • 24 de gener de 2019                                                                                                                                

Acció clau 3

 • Projectes de diàleg en l'àmbit de la joventut
  •  5 de febrer de 2019                                                                                                       
  • 30 d'abril de 2019                                                                                                                                                                           
  •  1 d'octubre de 2019

Accions Jean Monnet

Activitats esportives

 • Associacions en col·laboració
  • 4 d'abril de 2019
 • Petites associacions en col·laboració
  • 4 d'abril de 2019
 • Esdeveniments esportius europeus sense ànim de lucre
  • 4 d'abril de 2019

Més informació

Convocatòria 2018

Els projectes subvencionats a la Universitat de València en la convocatòria de l'any 2018 són:

KA201: Associacions Estratègiques en el sector de la Educación Escolar

 • Early Start Intervention for Young Children with Autism Attending Educational Services in Low-Income Areas (STAY_IN)

Professor Responsable: Marcos Fernández Marín (Instituto de Robòtica)

Subvenció UE: 18.890 €

KA202: Associacions Estratègiques en el sector de la Formació Professional

 • Extend European Framework for the Digital Competence of Educators for VET teachers and trainers (TACCLE VET)

Professor Responsable: Jorge Lizandra Mora (Dept. Didáctica Expressió Musical, Plàstica i Corporal, Facultat de Magisteri)

Subvenció UE: 37.794 €

 • Strengthening capacities for better health care to refugee and migrant children” (EU_CAREVET)

Professor Responsable: Jorge Garcés (Institut Polibienestar)

Subvenció UE: 60.476 €

KA203: Associacions Estratègiques en el sector de la Educació Superior

 • Knowledge, Beliefs, Perceptions About Science of European Students (PERSIST)

Professora Responsable: Carolina Moreno Castro (Dept. Teoria dels Llenguatges i CC. de la Comunicació)

Subvenció UE: 39.376 €

 • Online Learning Ageement (OLA+)

Professora Responsable: Edelia Villarroya Soler (Personalitat, Avaluació i Tract.Psicologics, Facultat de Psicologia)

Subvenció UE: 15.582 €

 • Pedagogy of Robotics in the Social Professions in Europe (PROSPERO)

Professora Responsable: Almudena Navas Saurín (Didàctica i Organització Escolar, Facultat de Filosofia i Ciencies de l'Educació)

Subvenció UE: 24.420 €

 • Development of Innovative Solutions in the field of Functional Evaluation aimed at updating the curricula of Health Science School (TEACH)

Professor Responsable: Rafael Tabares Seisdedos (Medicina, Facultat de Medicina i Odontologia)

Subvenció UE: 62.798 €

 • Adaptative Learning in Statistics

Professor Responsable: Rosa Mª Baños (Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos)

Subvenció UE: 37.491 €

KA204: Associacions Estratègiques en el sector d'educació de persones adultes

 • Development of a Training Progran for Improving The Well-Ageing of Persons With Down Syndrome (DS_AGEING)

Professor Responsable: Jorge Garcés (Institut Polibienestar)

Subvenció UE: 34.400 €

 • Mind Inclusion 2.0

Professor Responsable: Jorge Garcés (Institut Polibienestar)

Subvenció UE: 52.766 €

Desarrollo de las Capacidades en el ámbito de la Educación Superior

 • Strengthening Research Management and Open Science capacities of HEIs in Moldova and Armenia (MINERVA)

Professor Responsable: Alfredo Rosado (Enginyeria Electronica, Escola Tecnica Superior d'Enginyeria)

Subvenció UE: 40.330 €

Aliances del Coneixement

 • Succession Planning and Regeneration in Family Business for New Growth through an Innovative Training Programme (SPRING)

Professor Responsable: Domingo Ribeiro (Direcció d'Empreses 'Juan Jose Renau Piqueras', Facultat d'Economia)

Subvenció UE: 73.700 €

Aliances per competències sectorials

 • Digital and Innovation Skills Helix in Health (DISH)

Professor Responsable: Jorge Garcés (Institut Polibienestar)

Subvenció UE: 16.950 €

Esports

 • Media as a Channel for Athletes Dual Career Promotion and Education (EDMEDIA)

Professor Responsable: Ferran Calabuig Moreno (Educació Física i Esportiva, Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport)

Subvenció UE: 35.310 €

Convocatòria 2017

Els projectes subvencionats a la Universitat de València en la convocatòria de l'any 2017 són:

KA201: Associacions Estratègiques en el sector de la Educación Escolar

 • SUSTAIN

Professor Responsable: Jorge Garcés (Institut Polibienestar) 

Subvenció concedida a la UV: 35.174 €          

KA202: Associacions Estratègiques en el sector de la Formació Professional

 • Augmented Reality Applied to Training for Industrial Equipment in The Member States (SOMEXNET)

           Professor Responsable: Marcos Fernández Marín (Instituto de Robòtica)

Subvenció concedida a la UV: 29.167,62 €

KA203: Associacions Estratègiques en el sector de la Educació Superior

 • Developing ICT in Teacher Education (DICTE)

Professor Responsable: José Ramón Insa

Subvenció concedida a la UV: 31.360 €

 • European Safety Training and Evaluation Supporting European Mobility under the Erasmus+ Programme (ESTEEM)

           Professor Responsable: J.M. Peiró  (Dept. Psicologia Social)

Subvenció concedida a la UV: 80.280 €

 • Future Proof Your Classroom-Teaching Skills 2030 (FUTURE)

           Professor Responsable: Enrique Bigné Alcañiz (Dept. Comercialització i Investigació de Mercats)

Subvenció concedida a la UV: 28.297 €

 • Reading in Europe Today-Reading and Writing Literary Texts in the Age of Digital Humanities

           Professor Responsable: Domingo Pujante González (Dept. Filologia Francesa i Italiana)

 • Videogames for Teachers

           Professor Responsable: Andrés Payá Rico (Dept. Educació Comparada)

Subvenció concedida a la UV: 29.361,40€

KA204: Associacions Estratègiques en el sector d'educació de persones adultes

 • Development of a Training Program for Enhancing Active Ageing Through Not-For-Profit Sharing Economy (COLABOR-ACTIVE)

           Professor Responsable: Jorge Garcés (Institut Polibienestar)

Subvenció concedida: 36.630 €

Mòdul Jean Monnet

 • European Banking Law

Professor Responsable: Juan Ureña (Dept. Dret Administratiu i Processal de la Facultat de Dret)

Subvenció concedida: 30.000 €

Càtedres Jean Monnet

 • Contemporary Challenges for Internal Respect and External Promotion of European Values (RevalUE)

           Professor Responsable: Valentín Bou-Franch (Dept. Dret Internacional)

           Subvenció concedida a la UV: 50.000 €

 • EU Customs Law (EUCL)

           Professor Responsable: Santiago Ibañez Mansilla (Dept. Dret Financer)

           Subvenció concedida a la UV: 50.000 €

 

Convocatòria 2016

Els projectes subvencionats a la Universitat de València en la convocatòria de l'any 2016 són:

KA201: Associacións Estratègiques en el sector de l'educació escolar

 • Pedagogic differentiation through telecollaboration & gaming for intercultural & and content integrated teaching (TeCoLa)

Professor Responsable: Barry Pennock - Dept. Llengua Anglesa i Alemanya

Subvenció concedida: 35.441 €

 • Autism in mainstream units in schools across Europe: identification and dissemination of best practice (AMUSE)

Professor Responsable: Marcos Fernández -  IRTIC

Subvenció concedida: 39.710 €

KA202: Associacions Estratègiques en el sector de la Formació Professional

 • Augmented reality formwork Assembly Training (ARFAT)

Professor Responsable: Marcos Fernández -  IRTIC
Subvenció concedida a la UV: 59.392 €

 • Enabling health workers to provide psychological support to migrants and refugees and develop strategies for dealing with their own emotional needs (IENE6)

           Professor Responsable: Jorge Garcés - Institut Polibienestar

           Subvenció concedida a la UV : 34.005 €

 • Improving teacher education for applied learning (ITE-VET)

          Professor Responsable: Fernando Marhuenda - Dept. Didàctica i Organització Escolar

Subvenció concedida a la UV : 50.698 €

KA204: Associacions Estratègiques en lel sector d'educació de persones adultes

 • Basis for Therapeutic Care (ICF-CY)

           Professor Responsable: Jorge Garcés - Instituto Polibienestar

Subvenció concedida a la UV : 28.380 €

 • Building up green Skills for Trainers from the construction industry” (BuS.Trainer)

Professor Responsable: Marcos Fernández -  IRTIC

Subvenció concedida a la UV: 66.444 €

 • Development of a Training Program for Enhancing Active Ageing Through Not-For-Profit  Sharing Economy (COLABOR-ACTIVE)

Professor Responsable: Jorge Garcés - Institut Polibienestar

Subvenció concedida a la UV: 36.630 € 

 • Inclusion of people with autism in Europe. Towards a specialized training model for professionals (IPA+)

           Professor Responsable: Jorge Garcés - Institut Polibienestar

          Subvenció concedida a la UV : 73.050 €

KA2: Desenvolupament de les capacitats en l'àmbit de l'educació superior

 • European and Vietnamese Collaboration on Graduate Employment (EVENT)

Professor Responsable: José M. Peiró - Psicologia Social

Subvenció concedida a la UV: 126.824 €

Professor Responsable: José Beltrán Dept. Sociologia i Antropologia Social

Subvenció concedida a la UV: 26.325 €

Jean Monnet: mòdul

 • Spreading Solutions For New Challenges of EU Competition Law

Professor Responsable: Vanessa Martí - Dept. Dret Mercantil 'Manuel Broseta Pont'

Subvenció Concedida: 30.000 €

Esports

 • SPRINTERS addresses sports in natural protected areas

 Professor Responsable: Joan Noguera Tur

Subvenció Concedida: 68.320, 78 €

Convocatòria 2015

Els projectes concedits a la Universitat de València en el 2015 sòn:

KA201: Associacións Estratègiques en el sector de l'educació escolar

 • Enhancing Communication and Learning with Tablets, Smartphones and Smartwatches in students with Autism Spectrum Disorders and/or Learning Difficulties  (SMART-ASD)

Professor Responsable: Marcos Fernández - Intituto de Robótica

Subvenció concedida a la UV: 46.452 euros

 • Developing and evaluating skills for Creativity and Innovation (DESCI)

Professor responsable: Jorge Garcés - Instituto de Polibienestar

Subvenció concedida a la UV: 90.103 euros

KA202: Associacions Estratègiques en el sector de la Formació Professional

 • Assistive Living Training and Skills - ALTAS

Professor Responsable: Jorge Garcés- Instituto de Polibienestar

Subvenció concedida a la UV: 36.332 euros

 • User-driven Social Enterprises

Professor Responsable: Jorge Garcés- Instituto de Polibienestar

Subvenció concedida a la UV: 39.571 euros

 • Jobcoach+

Professor Responsable: Fernando Marhuenda - Departamento de Didáctica y Organización escolar

Subvenció concedida a la UV: 4.435 €

KA203: Associacions Estratègiques en el sector de Educació Superior

 • NeurOn-line

Professor Responsable: Enrique Lanuza - Departamento de Biología Celular y Parasitología

Subvenció concedida a la UV: 30.931 €

KA2: Desenvolupament de les capacitats en l'àmbit de l'educació superior

 • Development of a network infrastructure for youth innovation entrepreneurship support on fablab platforms - FABLAB

Professor Responsable: Alfredo Rosado - ETSE

Subvenció concedida a la UV: 30.963 €

Jean Monnet: Càtedra

 • EU Tax Law and Policy: in search for coherence and specialization - TAXPOL

Professor Responsable: Alfredo García  Prats- Dept. de Dret Financer i Història del Dret

Subvenció concedida a la UV: 50.000 euros

 

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies