1.  Convocatòria

La Comissió Europea va presentar el passat 25 de març el nou programa Erasmus+ per al període 2021-2027, amb un pressupost de més de 28.000 milions d'euros.

El nou Erasmus+ serà més inclusiu, més digital i més ecològic, i donarà suport a la transformació digital, la inclusió i la diversitat,a més d'apostar pel medi ambient i  per la lluita contra el canvi climàtic. Gràcies a aquest renovat Programa, se financiaran projectes de mobilitat i cooperació transfronterera relacionats amb l'aprenentatge destinat a 10 milions de persones de totes les edats i tots els orígens.

Convocatòria de propostes 2021 — EAC/A01/2021 Programa Erasmus+ (2021/C 103/11)

2.   Accions

La present convocatòria de propostes comprén les següents accions del programa Erasmus+:

Acció clau 1 (AC1): Mobilitat educativa de les personas

—           Mobilitat de las persones en els ámbits de l'educació, la formació i la joventut

—           Activitats de participació juvenil

 

Accions que compten amb assessorament des de la Unitat de Projectes del Servei de Relacions internacional:

Acció clau 2 (AC2): Cooperació entre organtzacions i institucions

Associacions per a la cooperació:

—           Associacions de cooperació

—           Associacions a xicoteta escala

Associacions d'excel·lència:

—           Centres d'excel·lència professional

—           Acadèmies de Professors Erasmus+

—           Acció Erasmus Mundus

Associacions per a la innovació:

—         Aliances per a la innovació

Esdeveniments esportius sense ànim de lucre

Acció clau 3 (AC3): Suport al desenvolupament de polítiques i a la cooperació

—           Joventut Europea Unida

Accions Jean Monnet:

—           Acció Jean Monnet en l'ámbit de l'educació superior

—           Acció Jean Monnet en la resta de camps de l'educación i la formació

3.   Admissibilitat

Qualsevol entitat pública o privada que treballe en l'ámbit de l'educació, la formació, la joventut i l'esport podrà sol·licitar finançament amb càrrec al programa Erasmus+. A més, els grups de joves que treballen en el sector de la joventut, encara que no siga necessàriament en el marc d'una organització juvenil, podran sol·licitar finançament per a mobilitat per motius d'aprenentatge de joves, estudiants o treballadors, així com per a associacions estratègiques en l'àmbit de la joventut.

Els següents països poden participar plenament en totes les accions del programa Erasmus+ (1):

—           els  vint-i-set Estats membres de la Unió Europea i els països i terrritoris d'ultramar

—           els tercers països associats al programa

—           els països de l'AELC i de l'EEE: Islàndia, Liechtenstein i Noruega (2);

—           els països candidats a l'adhesió a la UE: Turquia, Macedònia del Nord i Sèrbia i Turquia (3).

A més, algunes accions del programa Erasmus estan obertes a organitzacions de països no associats al programa.

Més informació sobre detalls de participació en la guia del programa Erasmus+ 2021

4. Terminis de la presentació de les sol·licituds

Todos els terminis de la presentació de les sol·licituds especificats s'expressen en hora de Brusel·les

Acció clave 2

 • Associacions de cooperació en els ámbits de l'educació, la formació i la joventut, excepte les presentades per ONG europees
  • 20 de maig de 2021 a les 17.00 h
 • Associacions de cooperació en els ámbits de l'educació, la formació i la joventut presentades per ONG europees
  • 20 de maig de 2021 a les 17.00 h
 • Associacions de cooperació en els ámbits de l'esport 
  • 20 de maig de 2021 a les 17.00 h
 • Associacions de xicoteta escala  en els ámbits de l'educació, la formació i la joventut
  • 20 de maig de 2021 a les 17.00 h
 • Associacions de xicoteta escala  en els ámbits de l'educació, la formació i la joventut
  • ​3 de novembre de 2021 a les 17.00 h
 • Associacions de xicoteta escala  en l'ámbit de l'esport
  • 20 de maig de 2021 a les 17.00 h
 • Centres d'excel·lència professional
  • 7 de setembre de 2021 a las 17.00 h
 • Acadèmies de Professors Erasmus+
  • 7 de setembre de 2021 a las 17.00 h
 • Acció Erasmus Mundus
  • 26 de maig de 2021 a les 17.00 h
 • Aliances per a la innovació
  • 7 de setembre de 2021 a las 17.00 h
 • Desenvolupament de les capacitats en l'àmbit de la joventut
  • ​1 de juliol de 2021 a les 17.00 h
 • Esdeveniments esportius sense ànim de lucre
  • 20 de maig de 2021 a les 17.00 h

Acció clau 3

 • Joventut Europea Unida
  • 24 de juny de 2021 a les 17.00 h

Accions Jean Monnet

 • Accions i xarxes Jean Monnet
  • 2 de juny de 2021 a les 17.00 h

Més informació