Actualitat del Pla Estratègic 2012-2015

La Universitat de València va finalitzar el desenvolupament del seu primer Pla Estratègic entre els anys 2008 i 2011.

En el context actual, de profunda i persistent crisi econòmica que minva els recursos del Sistema Universitari i alhora obliga a repensar la relació universitat-societat en el context de la responsabilitat social de la institució universitària; amb un marc institucional i normatiu incert, alhora que amb una assentada cultura de normalització, garantia, avaluació i certificació de la qualitat de les activitats desenvolupades pel Sistema Universitari; en un moment d’intensificació creixement dels processos d’internacionalització de l’ensenyament universitari i de la recerca, la Universitat de València, caracteritzada per la seua doble dimensió d’arrelament i compromís amb el seu territori, persegueix també el caràcter universal del saber i la ciència.

És en aquest marc en el qual la Universitat de València ha aprovat el seu segon Pla Estratègic, fruit d’un procés de reflexió que ha comportat una nova estratègia, tot i identificant els objectius i les prioritats que marcaran l’acció de la Universitat en l’horitzó temporal 2012-2015.