University of Valencia logo Logo del portal

.

Institut Interuniversitari López Piñero. Palau de Cerveró

.

Col·lecció cientificomèdica permanent en el Palau Cerveró

.

Dibuix de S. Ramón y Cajal

.

Biblioteca Historicomèdica "Vicent Peset Llorca"

.

Teachers of the Faculty of Medicine (1922)

.

Calligraphy of diseases

Exposició TÒXICS (IN)VISIBLES

Des del 2 d'abril fins al 22 de novembre de 2019

Vivim en un món tòxic, ho sabem, però seria molt difícil posar-se d’acord sobre quins són els tòxics més perillosos, quina és la seua toxicitat, quins riscs representen per a les persones o per al medi o quines serien les mesures que s’haurien d’adoptar per evitar els danys i minimitzar els riscs futurs.

Tòxics (in)visibles és una invitació a reflexionar sobre la complexitat dels processos que intervenen en l’establiment de la toxicitat d’una substància. A través del mercuri, l’amiant, els plaguicides i els fums contaminants l’exposició indaga en el caràcter contingent i socialment construït de la toxicitat per revelar alguns dels mecanismes a través dels quals els diversos protagonistes, sota la pressió de forts interessos polítics, econòmics i acadèmics, interaccionen per visibilitzar la toxicitat d’una substància o, al contrari, per invisibilitzarla, mitjançant la producció activa d’ignorància sobre els seus efectes en la salut i el medi ambient.

Els exemples mostren també que la gestió del risc tòxic està marcada per forts desequilibris entre productors i víctimes, la qual cosa fomenta el desenvolupament de formes de violència lenta, i sovint invisibilitzada, contra grups socialment desfavorits.

Mitjançant d’una doble mirada, històrica i artística, Tòxics (in)visibles ofereix claus per a desemmascarar els conflictes socials que s’amaguen darrere de la invisibilitat dels tòxics.

 

Organitza:
Vicerectorat de Cultura i Esport de la Universitat de València
Institut Interuniversitari López Piñero (Universitat Miguel
Hernández, Universitat Jaume I i Universitat de València).

Col·labora:
Ministerio de Economía y Competitividad. Proyecto «Vivir en un
mundo tóxico: expertos, regulaciones y controversias públicas en la
España del siglo XX» (HAR2015-66364-C2-2-P)
Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica.

Comissariat:
Ximo Guillem (Universitat de València)
Antonio García Belmar (Universitat d’Alacant)
Imma Mengual (Universitat Miguel Hernández d’Elx)

Projecte científic:
Mercuri: Sabrina Llop, Olga Pardo (FISABIO), Ferran Ballester
(Universitat de València-FISABIO) i Gianni Gallello (University of York)
Plaguicides: José Ramón Bertomeu (IILP, Universitat de València)
Fums: Ximo Guillem (IILP, Universitat de València)
Amiant: Antonio García Belmar (IILP, Universitat d’Alacant)

Projecto artístic:
Imma Mengual, María José Zanón, Juan Francisco Martínez Gómez
de Albacete i David Vila (Universitat Miguel Hernández d’Elx)

Diseny gràfic: Ortogràfic
Producció i muntatge gràfic: Simbols

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy