La Universitat participa en un projecte de detecció ràpida d’immunoglobulines per al diagnòstic del SARS-COV-2 amb un biosensor portàtil de grafè

  • Gabinet de Premsa
  • 28 de juliol de 2020
 
Facultat de Farmàcia.
Facultat de Farmàcia.

Especialistes de la Universitat de València participen en el projecte ‘Detección Rápida de Inmunoglobulinas (IgA secretora, IgGs e IgMs) para el diagnóstico precoz del SARS-COV-2 mediante un biosensor portátil de grafeno’. La investigació està finançada pel Fondo Supera Covid-19 de la CRUE, el CSIC i el Banc Santander.

El projecte està liderat pel catedràtic en electrònica Francisco Jesús Gámiz, de la Universidad de Granada, amb la participació del catedràtic Antonio Osuna (director de l’Institut de Biotecnologia), així com d’altres especialistes en química orgànica, bioquímica, immunologia i biologia) d’aquesta mateixa universitat, l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València, i els investigadors María Trelis i Màrius Vicent Fuentes, del grup d’investigació Parasitologia i Salut de la Universitat de València

El principal objectiu del projecte és el desenvolupament d’un dispositiu precís de detecció immunològica per avaluar l’estat de la infecció d’una persona per SARS-CoV-2 utilitzant un sistema mircrofluídic integrat en una matriu de sensors FET de grafè. El sistema d’anàlisis serà portàtil, autònom, de fàcil ús, ràpid (segons des de la presa de la mostra al resultat) i ultrasensible (<10-8M) per detectar immunoglobulines (Igs) davant la proteïna S del SARS-CoV-2. Específicament, el dispositiu detectarà: i) infecció primerenca (inclús asimptomàtica) quantificant IgA secretora (IgAsec) en saliva; ii) el curs de la infecció en la fase aguda mitjançant la mesura de la concentració d’IgM; i iii) la superació de la infecció i la potencial immunització de l’individu mitjançant la determinació d’IgGs en plasma.

La determinació de l’estat pre-simptomàtic de la malaltia és de vital importància per controlar la difusió de la pandèmia, ja que en el cas de la COVID-19 una persona podria estar infectada i propagar el virus prèviament a la seua simptomatologia. Com que la IgAsec és específica per l’antigen S i es detecta en saliva a partir dels 4 dies des de l’establiment de la infecció, la IgAsec és un biomarcador fonamental pel diagnòstic en casos pre-simptomàtics o a l’inici de la malaltia, d’ací la importància d’un sistema integral de detecció d’IgAsec, IgM i IgG.

Encara que els biosensors moderns ofereixen una sensibilitat i selectivitat notables, l’ús del grafè redueix significativament el llindar de detecció a la vegada que proporciona la capacitat de determinar simultàniament múltiples biomarcadors.

S’hi desenvoluparà un sistema portàtil electrònic basat en un microcontrolador programable per la mesura dels sensors i la visualització dels resultats.