Ubicació i dades de contacte

Adreça postal

Gabinet de Premsa
Carrer Serpis, 29.
46022  València

 

Telèfon: (+34) 96 386 41 13
Fax:       (+34) 96 386 41 14
Adreça electrònica:  premsaatuv.es