Territori i SocietatUniversitat de València Logo del portal

La matrícula per al curs 2022 -  2023 es realitza en els següents plaços:

  • Plaç continuitat estudiants: a partir del 5 de setembre
  • Inscripció nova: a partir del 12 de setembre

Si es nou alumne: places limitades. Por rigorós ordre d'inscripció.

Les persones interessades poden presentar la sol·licitud de 2 formes:

  • De manera telemàtica:
    • Han de descarregar a www.benetusser.es la documentació necessaria i ser entregada al mail spmbenetusser@benetusser.net
    • Documentació necessària: l’imprès “FULL D’INSCRIPCIÓ” degudament emplenat amb una fotocòpia o còpia del DNI, fotografia de carnet i l’autorització de domiciliació bancaria.
  • De manera presencial: per als usuaris que no facen ús d'Internet, poden sol·licitar atenció presencial a Na Antonia Soria, tf. 963757700, ext. 420

Requisits previs: No res. Únicament motivació per a aprendre e il·lusió.

Cal aportar una còpia del DNI. L’ajuntament es ficarà en contacte en els alumnes acceptats.

L’ajuntament traurà els llistats i es ficarà en contacte en els alumnes acceptats al mes de setembre

La matricula anirà per rigorós ordre d’inscripció.

 

Més informació:
Departament d’Educació de l’Ajuntament de Benetússer.
Carrer de Colon, 3.  46910 Benetússer.
Alicia Pérez . Telèfon: 963757700. Ext 425
Correu electrònic: spmbenetusser@benetusser.net.
Web: www.benetusser.es