AgrotecUV Universitat de València Logo del portal

1ª Convocatòria AgrotecUV

  • 28 de juliol de 2022

Convocatòria del programa de captació de projectes empresarials de caràcter innovador vinculats al sector agroalimentari de la incubadora d'alta tecnologia en agroalimentació sostenible AgrotecUV.

1a Convocatòria AgrotecUV

Objectiu

Captar projectes empresarials de caràcter innovador vinculats al sector agroalimentari per a la seua incorporació als programes de preincubació, incubació i/o acceleració de la Incubadora d'Alta Tecnologia en Agroalimentació Sostenible (AgrotecUV).

Destinataris

Tots aquells projectes empresarials i startups de caràcter innovador vinculats amb el sector agroalimentari:

  1. Emprenedors amb un projecte empresarial relacionat amb el sector agroalimentari.
  2. Startups vinculades al sector agroalimentari.
  3. Investigadors i investigadores amb línies d'investigació relacionades amb l'agroalimentació interessats a valorar les seues innovacions a través de l'emprenedoria.
  4. Estudiants amb esperit emprenedor que desenvolupen solucions innovadores als reptes del sector agroalimentari.

Dotació econòmica

Se seleccionaran fins a un màxim de 10 projectes.

A cadascun d'ells se'ls concedirà una dotació econòmica de 2.000€ i una dotació addicional de fins a 2.500€ en concepte de recursos i serveis a utilitzar durant el desenvolupament del programa. Aquests premis són cofinançats pel programa d'emprenedoria de Santander Universitats.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds començarà a partir de l'endemà en què es publique l’extracte d’esta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el dia 31 d'octubre  de 2022 a les 14.00 hora peninsular.

Presentació de sol·licituds i documentació a presentar

Resolució de la convocatòria

Contacte

Si necessita ajuda per a presentar la sol·licitud pot enviar un correu a agrotecuv@uv.es.