Logo de la Universitat de València Logo Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible Logo del portal

Expert/a universitari en Educació per a la ciutadania democràtica i els Drets Humans

  • 5 de novembre de 2021
Foto de Dom Fou on Unsplash
Foto de Dom Fou on Unsplash

Fins al 15 de novembre està oberta la inscripció de la 4a edició d'aquest curs, que tindrà lloc entre novembre de 2021 i maig de 2022.

OBJECTIUS DEL CURS

Entre els seus objectius destaquen:

  • Definir el concepte de Ciutadania i la seua estreta relació amb la democràcia, abordar la seua construcció històrica i el procés seguit en la conquesta gradual de drets i llibertats que li doten de contingut, reflectit en les Declaracions universals de drets i en el constitucionalisme contemporani.
  • Assegurar una educació per a una ciutadania democràtica, és a dir, educació per a la democràcia i educar en democràcia, com a fi i com a mitjà de l'educació, per a la participació activa de les ciutadanes i els ciutadans en els assumptes de la vida pública que ens concerneixen.
  • Assumir i transmetre la consideració de l'educació per a una ciutadania democràtica com un bé comú, com un procés del qual cal participar i per tant com un horitzó sempre obert i millorable que orienta les nostres accions i les nostres decisions.
  • Dotar d'eines d'anàlisis i intervenció social als professionals de l'educació en els seus diferents àmbits i modalitats, per a fonamentar el seu exercici quotidià en termes de ciutadania democràtica i drets humans.
  • Sensibilitzar als educadors en la necessitat que la democràcia siga considerada com un valor *universalizable que oferisca la possibilitat que siga efectiu el diàleg intercultural i el respecte als drets humans.
  • Potenciar la idea que és necessari educar en l'exercici de la tolerància i de la llibertat dins dels principis democràtics de la convivència, així com en la prevenció de conflictes i la resolució pacífica d'aquests.
  • Considerar i contextualitzar l'educació per a la ciutadania democràtica i els drets humans com una part substantiva de les polítiques i les pràctiques d'educació i formació al llarg de la vida, seguint els criteris prioritaris de l'agenda educativa europea i internacional.

OBJECTIUS PROFESSIONALS

La formació aportada per aquest curs s'orienta al desenvolupament professional en àrees com ara: el disseny i gestió de programes d'intervenció socioeducativa i sociocultural en l'àmbit del menor i de la joventut, educadors en exercici, materials curriculars, innovacions socials i iniciatives formatives.

També va destinat al desenvolupament professional en institucions educatives, organitzacions i xarxes socials -entre altres la Xarxa d'Escoles Ciutadanes-, famílies i comunitats, assessors de formació, etc.

Per a les modalitats d'educació formal, no formal i permanent, en els diferents nivells educatius, orientades totes elles a la formació i qualificació per a l'educació en valors, en drets humans i en ciutadania, mediació intercultural, educació per a la pau, educació per al desenvolupament, etc.