Logo de la Universitat de València Logo Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible Logo del portal

Oberta la preinscripció per a la 5a edició del títol ‘Expert universitari en educació per a la ciutadania democràtica i els drets humans’

  • 9 de juny de 2022
Imatge representativa de la Democracia

T'interessa l'Educació per a la ciutadania? Perquè aquest títol t'interessa per a aprofundir en els coneixements teòrics i la seua aplicació pràctica.

Curs acadèmic: 2022/2023
Tipus de curs: Expert Universitari
Nombre de crèdits: 15.00 ECT
Preinscripció al curs: fins al 15/11/2022
Modalitat en línia de novembre de 2022 a maig de 2023
Matrícula: 500 € (import preu públic pendent d'aprovació pel Consell Social Universitat de València.)

  • OBJECTIUS DEL CURS

Entre els seus objectius destaquen: Definir el concepte de Ciutadania i la seua estreta relació amb la democràcia, abordar la seua construcció històrica i el procés seguit en la conquesta gradual de drets i llibertats que li doten de contingut, reflectit en les Declaracions universals de drets i en el constitucionalisme contemporani.

Assegurar una educació per a una ciutadania democràtica, és a dir, educació per a la democràcia i educar en democràcia, com a fi i com a mitjà de l'educació, per a la participació activa de les ciutadanes i els ciutadans en els assumptes de la vida pública que ens concerneixen.

Assumir i transmetre la consideració de l'educació per a una ciutadania democràtica com un bé comú, com un procés del qual cal participar i per tant com un horitzó sempre obert i millorable que orienta les nostres accions i les nostres decisions.

Dotar d'eines d'anàlisis i intervenció social als professionals de l'educació en els seus diferents àmbits i modalitats, per a fonamentar el seu exercici quotidià en termes de ciutadana democràtica i drets humans.

Sensibilitzar als educadors i educadores en la necessitat que la democràcia siga considerada com un valor universalitzable que oferisca la possibilitat que siga efectiu el diàleg intercultural i el respecte als drets humans.

Potenciar la idea que és necessari educar en l'exercici de la tolerància i de la llibertat dins dels principis democràtics de la convivència, així com en la prevenció de conflictes i la resolució pacífica d'aquests.

Considerar i contextualitzar l'educació per a la ciutadania democràtica i els drets humans com una part substantiva de les polítiques i les pràctiques d'educació i formació al llarg de la vida, seguint els criteris prioritaris de l'agenda educativa europea i internacional.

  • OBJECTIUS PROFESSIONALS

La formació aportada per aquest curs s'orienta al desenvolupament professional en àrees com ara: el disseny i gestió de programes d'intervenció socioeducativa i sociocultural en l'àmbit del menor i de la joventut, educadors en exercici, materials curriculars, innovacions socials i iniciatives formatives.

També va destinat al desenvolupament professional en institucions educatives, organitzacions i xarxes socials-entre altres la Xarxa d'Escoles Ciutadanes, famílies i comunitats, assessors de formació, etc.

Per a les modalitats d'educació formal, no formal i permanent, en els diferents nivells educatius, orientades totes elles a la formació i qualificació per a l'educació en valors, en drets humans i en ciutadania, mediació intercultural, educació per a la pau, educació per al desenvolupament, etc.

Més informació

Accés a la Web de la Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible