Logo de la Universitat de València Logo Càtedra Drets Lingüístics Logo del portal

  • Accés a la pàgina d'inici de la revista

Abast i objectius

  • Polítiques de secció
  • Procés d'avaluació científica
  • Condicions de l'accés obert

Just. Journal of Language Rights & Minorities, Revista de Drets Linguístics i Minories és una revista científica que publica estudis originals sobre la protecció, l’observança i el foment dels drets de les minories lingüístiques i temes connexos que sorgeixen de les confluències entre el dret, el llenguatge, la llengua i les dinàmiques socials de dominació i opressió.

La revista publica treballs acadèmics, amb enfocaments descriptius, crítics, empírics i teòrics i perspectives intra i interdisciplinàries.