Logo de la Universitat de València Logo Càtedra Drets Lingüístics Logo del portal

Línies de treball

En aquest conveni es preveuen les activitats formatives, culturals, d'investigació i d'extensió universitària orientades al coneixement i la difusió permanent dels drets lingüístics i el multilingüisme. Entre d'altres, s'hi preveuen les següents:

  • Impulsar la investigació acadèmica universitària en matèria de drets lingüístics i multilingüisme, mitjançant beques predoctorals i postdoctorals, treballs d'investigació, tesis doctorals, projectes de final de carrera, de finalització de grau i de màster, premis per als treballs de fi de grau o de postgrau, premis d'investigació general i establiment de sistemes de cooperació amb altres universitats estatals i internacionals. 

 

  • Establir sistemes de col·laboració amb institucions o xarxes de la societat civil, nacionals i internacionals, que treballen i persegueixen objectius semblants. 

 

  • Consolidar la Càtedra com un centre d'intercanvi, debat i reflexió, a través de l'organització de congressos, trobades, seminaris, jornades i conferències amb persones especialitzades i de caràcter jurídic, politològic i multidisciplinari.

 

  • Promoure cursos de formació sobre drets lingüístics i multilingüisme, amb incentius per a la cooperació educativa amb altres universitats. 

 

  • Dur a terme activitats de divulgació científica, considerant, entre altres, la realització d'exposicions, jornades, conferències i activitats, en general, de transferència i de divulgació de resultats de la investigació

 

  • Definir una estratègia d'actuació per la qual totes les activitats formatives, culturals, d'investigació, publicacions i d'extensió universitària de la Càtedra estiguen orientades al coneixement i la difusió permanent dels drets lingüístics i de les polítiques de foment del multilingüisme arreu del món, i de manera més específica en l'àmbit de la Unió Europea, d'Espanya i de la Comunitat Valenciana, amb referència especial al coneixement de la jurisprudència, la cultura jurídica al voltant d'aquests drets i les polítiques públiques existents, per tal de fer efectius i garantir realment els drets lingüístics. 

 

  • Impulsar qualsevol altra activitat en la qual estiguen interessades les parts signants de l'acord de creació de la Càtedra i que estiguen en consonància amb les finalitats de la Càtedra.