Logo de la Universitat de València Logo Càtedra Jean Monnet. Serveis Econòmics d'Interés General en el marc de la cohesió social i territorial Logo del portal

 • Curs "Els serveis d'interés econòmic general en el marc de la cohesió social i territorial (SIEG)". Materials docents.

  Imatge representativa de la publicació

  García García, María Jesús.

  València: Càtedra Jean Monnet SIEGE , 2022.Recurs electrònic

  [PDF, Espanyol] El present curs i els materials docents que l'acompanyen s'emmarca en l'àmbit de la Càtedra Jean Monnet Services of General Economic Interest in the framework of social and territorial cohesió, concedida per la Comissió Europea en el marc del programa Erasmus+, en la seua convocatòria de 2021. Com a part dels compromisos assumits en rebre la citada càtedra està el de crear i difondre els recursos necessaris perquè els continguts relacionats amb els serveis d'interés general i el seu paper en la integració social i econòmica dels ciutadans i els estat membres siguen coneguts pel públic en general i en particular per aquells agents públics o privats encarregats de dotar-los de...

  [PDF, Espanyol] El present curs i els materials docents que l'acompanyen s'emmarca en l'àmbit de la Càtedra Jean Monnet Services of General Economic Interest in the framework of social and territorial cohesió, concedida per la Comissió Europea en el marc del programa Erasmus+, en la seua convocatòria de 2021. Com a part dels compromisos assumits en rebre la citada càtedra està el de crear i difondre els recursos necessaris perquè els continguts relacionats amb els serveis d'interés general i el seu paper en la integració social i econòmica dels ciutadans i els estat membres siguen coneguts pel públic en general i en particular per aquells agents públics o privats encarregats de dotar-los de contingut i eficàcia. Amb aquest propòsit s'han elaborat aquests materials que permeten un autoaprenentatge autònom a través de 8 blocs temàtics que, de manera molt sintètica i esquemàtica, tracen les línies generals de la matèria. Aquests continguts teòrics es complementen amb materials d'autoavaluació de cadascun dels bloc temàtics dissenyats per a consolidar els coneixements previs introduïts en cadascun dels blocs temàtics.

  Llegir mésOcultar