Logo de la Universitat de València Logo Càtedra Jean Monnet. Serveis Econòmics d'Interés General en el marc de la cohesió social i territorial Logo del portal

 • Los ciudadanos como usuarios de servicios esenciales.

  Imatge representativa de la publicació

  García García, María Jesús.

  València: Càtedra Jean Monnet SIEGE , 2024.Recurs electrònic

  [PDF, Espanyol] El present document aborda temes relacionats amb els drets dels consumidors i usuaris de servicis essencials, com l'electricitat, l'aigua, l'energia, el transport, i altres servicis bàsics. El document destaca la importància d'estos drets en el context de l'economia i la societat, emfatitzant que els consumidors i usuaris han de ser protegits i respectats en la seua capacitat de rebre servicis essencials. A més, s'aborden els mecanismes de reclamació i resolució de conflictes, incloent-hi el procediment de reclamació davant els operadors postals i telecomunicacions, així com el paper de les Juntes Arbitrals de Consum i la legislació vigent en la matèria.

 • Derecho de los consumidores y usuarios.

  Imatge representativa de la publicació

  García García, María Jesús.

  València: Càtedra Jean Monnet SIEGE , 2024.Recurs electrònic

  [PDF, Espanyol] El present document és una publicació acadèmica que aborda els drets i proteccions legals que els consumidors i usuaris tenen a Espanya. L'autora, María Jesús García García, és professora titular de Dret Administratiu en la Universitat de València i directora de la Càtedra Jean Monnet "Servicis Econòmics d'Interés General en el Marc de la Cohesió Social i Territorial" (101047166 - SGEI-EU). El document se centra en la normativa espanyola i autonòmica que regula la defensa dels consumidors i usuaris, incloent-hi la Constitució espanyola, el Reial decret legislatiu 1/2007, i la normativa autonòmica. A més, s'analitza la competència compartida entre l'Estat i les comunitats...

  [PDF, Espanyol] El present document és una publicació acadèmica que aborda els drets i proteccions legals que els consumidors i usuaris tenen a Espanya. L'autora, María Jesús García García, és professora titular de Dret Administratiu en la Universitat de València i directora de la Càtedra Jean Monnet "Servicis Econòmics d'Interés General en el Marc de la Cohesió Social i Territorial" (101047166 - SGEI-EU). El document se centra en la normativa espanyola i autonòmica que regula la defensa dels consumidors i usuaris, incloent-hi la Constitució espanyola, el Reial decret legislatiu 1/2007, i la normativa autonòmica. A més, s'analitza la competència compartida entre l'Estat i les comunitats autònomes en matèria de consum, així com les competències dels Ajuntaments en este àmbit.

  Llegir mésOcultar
 • Democracia europea y mercado único: 30 años del Tratado de Mastricht 1ª Ed

  Imatge representativa de la publicació

  García García, María Jesús (dir.)

  (2024).Llibre

  Este libro analiza las aportaciones efectuadas por el Tratado de Maastricht tras su entrada en vigor, así como su eficacia y vigencia a día de hoy, a la luz de las nuevas circunstancias y evolución del proyecto comunitario. En esta obra, diferentes expertos en Derecho comunitario de distintos estados miembros de la Unión Europea analizan, desde diferentes áreas y perspectivas jurídicas, las aportaciones que en su día supuso el Tratado de Maastricht, y su repercusión en el proceso de integración europea, centrándose sobre todo en los aspectos relacionados con la evolución democrática de la Unión Europea y en el proceso de integración económica desde las nuevas perspectivas sociales y...

  Este libro analiza las aportaciones efectuadas por el Tratado de Maastricht tras su entrada en vigor, así como su eficacia y vigencia a día de hoy, a la luz de las nuevas circunstancias y evolución del proyecto comunitario. En esta obra, diferentes expertos en Derecho comunitario de distintos estados miembros de la Unión Europea analizan, desde diferentes áreas y perspectivas jurídicas, las aportaciones que en su día supuso el Tratado de Maastricht, y su repercusión en el proceso de integración europea, centrándose sobre todo en los aspectos relacionados con la evolución democrática de la Unión Europea y en el proceso de integración económica desde las nuevas perspectivas sociales y medioambientales aportadas por Maastricht.

  Llegir mésOcultar

  • Colección Estudios (Aranzadi).
  • 416 págs.

  ISBN: 978-84-1162-571-5
 • Curs "Els serveis d'interés econòmic general en el marc de la cohesió social i territorial (SIEG)". Materials docents.

  Imatge representativa de la publicació

  García García, María Jesús.

  València: Càtedra Jean Monnet SIEGE , 2022.Recurs electrònic

  [PDF, Espanyol] El present curs i els materials docents que l'acompanyen s'emmarca en l'àmbit de la Càtedra Jean Monnet Services of General Economic Interest in the framework of social and territorial cohesió, concedida per la Comissió Europea en el marc del programa Erasmus+, en la seua convocatòria de 2021. Com a part dels compromisos assumits en rebre la citada càtedra està el de crear i difondre els recursos necessaris perquè els continguts relacionats amb els serveis d'interés general i el seu paper en la integració social i econòmica dels ciutadans i els estat membres siguen coneguts pel públic en general i en particular per aquells agents públics o privats encarregats de dotar-los de...

  [PDF, Espanyol] El present curs i els materials docents que l'acompanyen s'emmarca en l'àmbit de la Càtedra Jean Monnet Services of General Economic Interest in the framework of social and territorial cohesió, concedida per la Comissió Europea en el marc del programa Erasmus+, en la seua convocatòria de 2021. Com a part dels compromisos assumits en rebre la citada càtedra està el de crear i difondre els recursos necessaris perquè els continguts relacionats amb els serveis d'interés general i el seu paper en la integració social i econòmica dels ciutadans i els estat membres siguen coneguts pel públic en general i en particular per aquells agents públics o privats encarregats de dotar-los de contingut i eficàcia. Amb aquest propòsit s'han elaborat aquests materials que permeten un autoaprenentatge autònom a través de 8 blocs temàtics que, de manera molt sintètica i esquemàtica, tracen les línies generals de la matèria. Aquests continguts teòrics es complementen amb materials d'autoavaluació de cadascun dels bloc temàtics dissenyats per a consolidar els coneixements previs introduïts en cadascun dels blocs temàtics.

  Llegir mésOcultar