Logo de la Universitat de València Logo Càtedra Jean Monnet. Serveis Econòmics d'Interés General en el marc de la cohesió social i territorial Logo del portal

Sobre la Càtedra Jean Monnet de Serveis Econòmics d'Interés General

La càtedra Jean Monnet “Serveis Econòmics d'Interés General en el marc de la cohesió social i territorial” (101047166 - SGEI-EU) ha estat finançada pel programa Erasmus + de la Unió Europea en la seua convocatòria 2021.

La Càtedra té com a fi ensenyar, investigar, crear xarxes, publicar, i crear i organitzar activitats de difusió que servisquen per a donar a conéixer la importància de determinades activitats econòmiques qualificades per la seua rellevància per a satisfer necessitats públiques, així com per la seua repercussió en la cohesió social i territorial de la Unió Europea i dels seus ciutadans.

A través del concepte de SIEGE les autoritats comunitàries han tractat d'establir una nomenclatura comuna a les diferents tècniques i solucions arbitrades pels països europeus per a satisfer necessitats bàsiques i sotmetre-les a unes normes comunes concordes amb l'aplicació de les normes sobre el mercat interior i les seues possibles excepcions.

Amb el terme SIEGE la UE pretén donar cabuda a les diferents tècniques utilitzades en diferents països europeus per a proporcionar béns o serveis essencials als seus ciutadans i fer-los compatibles amb les normes que regeixen el mercat interior i el principi de lliure competència.

Les activitats de la càtedra no sols estaran dirigides a un públic universitari sinó que l'objectiu és l'espectre més ampli possible de col·lectius professionals i socials.

logo