Logo de la Universitat de València Logo Càtedra Jean Monnet. Serveis Econòmics d'Interés General en el marc de la cohesió social i territorial Logo del portal

Project co-funded by the European Union
Càtedra co-finançada pel programa
Erasmus+ de la Unió Europea (2021)

El mòdul Jean Monnet Citizens' integration into EU democracy (101047164 – CitEUdem) ha sigut finançada pel programa Erasmus+ de la Unió Europea en la seua convocatòria 2021.

El mòdul té per objecte ensenyar, investigar, crear xarxes, publicar, i crear i organitzar activitats de difusió que servisquen per a donar a conéixer els drets polítics de la ciutadania europea i la forma del seu exercici.

L'increment de la participació democràtica dels ciutadans ha sigut una constant al llarg de l'evolució de la Unió Europea que ha corregut en paral·lel amb el seu progressiu increment de competències a mesura que els estats han anat cedint-li sobirania en parcel·les cada vegada més allunyades de les quals van justificar la creació de les Comunitats Europees a mitjan segle passat.

La gradual expansió del cosmos comunitari ha fet més evident la distància entre els ciutadans, al voltant dels quals la Unió Europea orbita, i les institucions amb capacitat de decidir, la qual cosa ha accentuat la percepció del dèficit de legitimitat democràtica que des dels seus orígens s'ha atribuït a l'aquesta organització supranacional.

Per a esmenar-ho, la Unió Europea ha recorregut a la participació democràtica, primer a través dels mecanismes de la democràcia representativa i l'elecció directa dels membres del Parlament per part dels ciutadans i després articulant mecanismes de col·laboració integrats en l'àmbit de l'anomenada democràcia participativa. La legitimitat que presten els mecanismes de la democràcia representativa és limitada, i per aquesta raó és necessari complementar aquest sistema amb altres opcions que impliquen el recurs a la democràcia participativa.

Aquesta participació confereix un major grau de legitimació democràtica a les decisions i actes normatius sobre els quals es projecten aquests mecanismes, ja que, en quedar exposats a la participació dels ciutadans, els qui teòricament han pogut contribuir a la seua formulació, es pressuposa que compten amb el suport dels destinataris.

 

 

Segueix les novetats del mòdul al seu compte de facebook:

Facebook