Logo de la Universitat de València Logo Càtedra Jean Monnet. Serveis Econòmics d'Interés General en el marc de la cohesió social i territorial Logo del portal

.

Mòdul Jean Monnet. Integració de la ciutadania en la democràcia de la UE (101047164– CitEUdem)

El present curs i els materials docents que l'acompanyen s'emmarca en l'àmbit del Mòdul Jean Monnet Citizens´ integration into European Unió democracy concedit per la Comissió Europea en el marc del programa Erasmus+ , en la seua convocatòria de 2021. Com a part dels compromisos assumits en rebre el citat Mòdul està el de crear i difondre els recursos necessaris perquè els continguts relacionats amb els drets dels ciutadans europeus i el seu exercici en el marc dels drets polítics de la democràcia europea siguen reals i efectius.

Amb aquest propòsit s'han elaborat aquests materials que permeten un autoaprenentatge autònom a través de 8 blocs temàtics que, de manera molt sintètica i esquemàtica, tracen les línies generals de la matèria. Aquests continguts teòrics es complementen amb materials d'autoavaluació de cadascun dels bloc temàtics dissenyats per a consolidar els coneixements previs introduïts en cadascun dels blocs. La difusió d'aquests continguts es realitza en línia, a través dels repositoris de la Universitat de València, així com a través del web del Mòdul Jean Monnet Citizens´ integration into European Unió democracy.

  • Curs "Curso integracion y participación de los ciudadanos en la democracia europea". Materials docents.

    Imatge representativa de la publicació

    García García, María Jesús.

    Valencia: Universitat de València , 2021.Recurs electrònic

    [PDF, Espanyol] El present curs i els materials docents que l'acompanyen s'emmarca en l'àmbit del Mòdul Jean Monnet Citizens´ integration into European Unió democracy concedit per la Comissió Europea en el marc del programa Erasmus+, en la seua convocatòria de 2021.