Unitat de Zoologia Marina - ICBiBE

Fotomuntatge il·lustratiu mostrant l'activitat que desenvolupa el servei

Camps d'Investigació:
Des de 1982 anem desenvolupant a la Universitat de València investigacions sobre Biologia de la Conservació i Parasitologia de peixos, rèptils i mamífers marins. La nostra recerca té una important orientació aplicada, donat el seu interès per al maneig i la conservació de les espècies marines i la protecció dels seus hàbitats; no descuidem però, els aspectes d'investigació bàsica, orientada cap a l'estudi de processos evolutius i ecològics, especialment en el context de les associacions paràsit-hospedador.

Noticias

 

consell_social.gifLa Unidad de Zoología Marina del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva ha recibido el Premio Universitat- Sociedad 2005, en la modalidad de Investigación y Desarrollo, del Consell Social de la Universitat de Valènciabbva.gif La Fundación BBVA financiará el "Estudio de las amenazas para la conservación de los mamíferos marinos de la Patagonia" presentado por la Unidad de Zoología Marina del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva, que cuenta con la participación de otros dos equipos de investigación del Centro Nacional Patagónico del CONICET de Argentina y de la Universitat de Barcelona.


[+] Totes les notícies

Mes informació: zoomar@uv.es