Creari

Grup de recerca en pedagogies culturals

CREARI grup de recerca en pedagogies culturals es dedica a estudiar les sinèrgies culturals i les accions educatives, tot incorporant els avanços de les tecnologies digitals i la cultura visual.
Ens interessa analitzar i millorar les condicions dels diferents públics tant en les manifestacions artístiques com en la resta de realitats patrimonials.
Estem involucrats en l'educació en arts tant als àmbits de l'educació formal com de l'educació no formal, amb una especial atenció cap als museus i els entorns patrimonials.
Considerem primordial involucrar-nos en els assumptes de la formació d'educadors, tot atenent als nous entorns digitals, prioritzant els criteris de cooperació i donant cabuda als nous models educatius. Incorporem al grup membres de diferents procedències, considerant que la interdisciplinarietat és un aspecte fonamental de la nostra idea de recerca. Ens hem especialitzat en formació del professorat de tots els nivells educatius, afavorint la integració del col·lectiu docent com un element cultural de primera entitat.

El nostre grup està integrat per una sèrie de persones vinculades a institucions educatives i de recerca, gent interessada en l'impuls, el desenvolupament i la innovació de projectes educatius a l'entorn dels museus, de les arts visuals, la música i la cultura contemporània.
Volem generar projectes internacionals i especialment de cooperació, tant a l'àmbit latinoamericà com en l'espai europeu.

SI VOLS ESTAR INFORMAT DE LES ACTIVITATS I ACCIONS DEL GRUP CREARI ET POTS INSCRIURE PER A REBRE INFORMACIÓ AL FORMULARI:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjzOIy9NaVUkMnEw34dhfpXf8xBhmjASc4bhdqDKEHOTOBmw/viewform

Referència del grup GIUV2013-103

CREARI-BLANCO
uv

Puedes acceder aquí a la versión en español: http://www.uv.es/creari/es/