Logo de la Universitat de València Logo Departament de Filosofia Logo del portal

Codi programa: 3136

Regulació: R.D. 99/2011

Branca de coneixement: Arts i humanitats

Web específica del doctorat: https://www.uv.es/doctorado-logica-filosofia-ciencia

Organització:Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació

Centre de gestió:Escola de Doctorat

Universitats participants:Universidad de Salamanca, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Valladolid, Universidad de La Laguna, Universidade da Coruña, y Universitat de València (Estudi General)

Coordinador/a del programa:Dr. D. Valeriano Iranzao García

Places ofertes de nou ingrés:4 plazas

Objectius: L’objectiu d'aquest programa és formar persones que siguen capaces de: formar part de grups de recerca ja consolidats, tant nacionals com internacionals, en els àmbits de l'especialitat; optar al desenvolupament d'activitats docents i investigadores en centres d'ensenyament superior; proveir les diferents comunitats autònomes de professionals generalistes altament qualificats i amb gran capacitat d'adaptació a diversos llocs de treball, des del sector empresarial dels recursos humans a la gestió cultural, científica, periodística. Els estudis d'aquest doctorat garanteixen, com a mínim, l'adquisició pel doctorand i la doctoranda de les competències bàsiques que figuren en el Marc espanyol de qualificacions per a l'ensenyament superior.

Descripció: El programa de doctorado en Lógica y Filosofía de la Ciencia permitirá formar doctores en los distintos ámbitos del área de lógica y filosofía de la ciencia. La conveniencia de disponer de doctores y doctoras formados en estas cuestiones radica en que esta formación contribuye al desarrollo de una sociedad altamente formada y que dispondrá de profesionales altamente cualificados para formular, analizar, razonar y resolver de forma sofisticada problemas complejos. Además, las líneas de investigación incluidas en este programa ya han producido resultados de investigación que se han transferido en forma de conocimiento a la sociedad, y a los organismos públicos encargados de tomar decisiones. Por otro lado, muchos trabajos procedentes de estas líneas ya han sido publicados en revista de reconocido prestigio a nivel internacional.

Contacte informació administrativa doctorat: doctorado@uv.es

Contacte informació de caràcter acadèmic del programa: valeriano.iranzo@uv.es