UVUJIweb del doctorat Logo del portal

Complements de formació

L'admissió als Programes de Doctorat, podrà incloure l'exigència de complements de formació específics. Aquests complements de formació específica tindran, a l'efecte de preus públics i de concessió de beques i ajudes a l'estudi la consideració de formació de nivell de doctorat i el seu desenvolupament no computarà a l'efecte del límit establit per al desenvolupament de la tesi doctoral.