University of Valencia logo Logo Ethics Committee in Experimental Research Logo del portal

REUNIÓ DEL COMITÉ D'EXPERIMENTACIÓ I BENESTAR ANIMAL EL DIA 25 D'ABRIL DE 2024

  • April 11th, 2024
Anguila

El Comitè d'Experimentació i Benestar Animal es reunirà el dia 25 d'abril on es revisaren les sol·licituds rebudes fins al 15 d'abril