University of Valencia logo Logo Ethics Committee in Experimental Research Logo del portal

Instruccions per a realitzar una sol·licitud de informe al Comitè d'Ètica

“INSTRUCCIONS PER A REALITZAR UNA SOL·LICITUD D'INFORME Al COMITÉ D'ÈTICA”.

La sol·licitud d'informe d'aprovació al Comité d'ètica d'investigació en humans es realitza a través de la SEU ELECTRÒNICA. Quan la sol·licitud es referisca a un TFG s'haurà de presentar abans de finalitzar el mes de febrer de cada any.
Solament la poden realitzar membres de la Universitat, estudiants o professors, encara que l'investigador principal sempre ha de ser personal docent i investigador de la Universitat de València.
Una vegada emplenada la sol·licitud haurà d'adjuntar una sèrie de documents que li seran requerits (seria recomanable tindre preparats prèviament els documents per a així poder agilitar el procés):

1. PROJECTE.

Haurà d'adjuntar el FORMULARI EH-1 (disponible també en la secció de formularis de la pàgina web del comité d'ètica i en format Word) una vegada emplenat i on aportarà tota la informació que se sol·licita sobre el projecte d'investigació que serà desenvolupat.

2. CONSENTIMENT INFORMAT:

En la secció de formularis disposa de tres models de consentiments diferents que pot utilitzar, en format Word perquè puga adaptar-los a la seua investigació.

Una vegada adaptat haurà d'adjuntar el seu model de consentiment informat.

3. UNA ALTRA DOCUMENTACIÓ RELACIONADA.

Seria necessari adjuntar tota la documentació del projecte original si va sol·licitar finançament o aquest ha sigut finançat per algun organisme públic o privat alié a la Universitat.

4. TERMINI D'ESMENA A REQUERIMENTS. 

L'investigador principal disposarà de 10 dies hàbils per a esmenar qualsevol requeriment que li sol·licite la delegació de protecció de dades.

L'investigador principal disposarà de 2 mesos (60 dies naturals) per a esmenar qualsevol requeriment que li sol·licite el comité. Transcorreguts dos mesos sense resposta, la sol·licitud quedarà desestimada.

.