University of Valencia logo Logo Ethics Committee in Experimental Research Logo del portal

Reunió del Comité de Bioseguretat

  • February 6th, 2019
Laboratori UV

El Comité de Bioseguretat es reuneix el 6 de febrer de 2019 al campus Burjassot-Paterna. Es tracta d'una reunió extraordinària per a tractar la revisió de procediments i elaboració del Reglament de Règim intern.