University of Valencia logo Logo Ethics Committee in Experimental Research Logo del portal

REUNIÓ DEL COMITÉ DE BIOSEGURETAT EL DIA 19 DE FEBRER 2024

  • January 23rd, 2024
Invernadero

El Comité de Bioseguretat es reunirà el dia 19 de Febrer de 2024, on es revisaran únicament les sol·licituds rebudes fins a una setmana abans de la reunió.