Fundació GeneralUniversitat de ValènciaLa Nau Menuda Logo del portal

Documentació

Serà imprescindible per a la participació en l’escola la presentació de la documentació requerida en els següents terminis:

  • Persones inscrites al primer torn: de l'11 i al 22 de maig de 2022.
  • Persones inscrites al segon torn: del 23 i al 29 de maig de 2022.

En cas de no facilitar-se tota la documentació necessària no s’admetrà al/la participant en l’Escola d´Estiu.

El procés de matrícula no acabarà fins que la documentació, es revise i la persona sol·licitant reba un correu de confirmació de la recepció de la documentació. Si el període de matrícula ha acabat i  no has rebut aquest correu, podeu trucar al telèfon de contacte 963 531 074, en horari de 9 a 14 hores.
 

QUINA DOCUMENTACIÓ CAL APORTAR?

 

Digitalment


En fer la matrícula, cal adjuntar en la Seu electrònica UV la documentació que acredite la representació del menor:

  • DNI del pare o la mare (ambdós en el cas de separació, divorci o situació anàloga) i del DNI del menor, si en té.
  • Llibre de família (o document equivalent).
  • SIP, i opcionalment, l’assegurança mèdica privada.

 

Per correu electrònic


Una vegada emplenada la matrícula en ENTREU, cal enviar la següent documentació degudament encriptada per correu electrònic a nau.menuda@uv.es. Per favor, indiqueu a l'assumpte Nau Menuda i el campus on es formalitza la matrícula:

  • Fitxa mèdica. Si cal, s’ha de lliurar també la fitxa de necessitats específiques i els informes mèdics oportuns.
  • En cas que no hi haja convivència per separació, divorci o per alguna situació anàloga, cal lliurar una autorització degudament signada pels dos pares, mares, tutors o tutores.
  • El consentiment per a l’administració de medicaments durant l’activitat.
  • La documentació que acredite una representació legal del menor disposada judicialment, d’acolliment temporal, de privació de la pàtria potestat d’un o dels dos progenitors, ordres d’allunyament o situacions similars.
  • Quan s'administraran medicaments durant l´horari de l´Escola d´estiu?

En cas que un o una participant requerisca l’administració de medicació per malalties cròniques o alguna altra atenció sanitària durant l’activitat, la família o representants legals han de lliurar el consentiment l’administració de medicaments durant l’activitat perquè l’equip de coordinació i/o animació puga subministrar la medicació o una altra atenció sanitària, ateses les indicacions establertes en l’informe de salut del metge o la metgessa.