Fundació GeneralUniversitat de ValènciaLa Nau Menuda Logo del portal

Objectius i metodologia

Al voltant de La Nau Menuda

La Nau Menuda és una escola d’estiu organitzada per la Universitat de València, que durant el mes de juliol tracta de transformar l’espai universitari en un marc lúdic formatiu per a infants entre 6 i 12 anys. L’escola es pot definir a partir dels objectius que ens marquem com a fonamentals per a desenvolupar el projecte, i que són, en bona part, l’extensió dels objectius que es fixa la Universitat de València en els Estatuts.

Objectius generals

 • Potenciar l'ús del valencià,
 • Difondre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats per l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible;
 • Estimular la creativitat i l'expressió artística de els/as participants;
 • Conéixer el patrimoni històric – artístic de la Universitat de València i les seues activitats culturals.

Metodologia de treball

La metodologia utilitzada per l’equip de treball de l’escola està basada en els punts següents:

 • Utilització del joc i de dinàmiques lúdiques com a eina bàsica per a l’ocupació del temps lliure de forma constructiva.
 • Utilització del joc i de dinàmiques lúdiques com a eina bàsica per a l’aprenentatge significatiu.
 • Elaboració d’activitats temàtiques centrades en els diversos fils conductors de cada edició.
 • Elaboració d’activitats tenint com a punt de referència les experiències, les habilitats i els coneixements prèviament adquirits pels infants.
 • Adaptació de les activitats atenent les necessitats i les característiques de cada grup d’edat a què van destinades.
 • Utilització del joc cooperatiu, el treball en equip i la participació democràtica com a eines fonamentals.
 • Foment de la participació i la interacció entre els diversos membres del grup.