Fundació GeneralUniversitat de ValènciaLa Nau Menuda Logo del portal

Nau Menuda 2024

fil condcutor

 

activitats

 

matricula

 

Menjador

 

Fil Conductor Activitats Matrícula Menjador

 

FIL CONDUCTOR
 

EstiuesART
 

En aquesta edició, el fil conductor que dona coherència a la proposta educativa és “EstiuesART”.

L'estiu ofereix un valuosíssim temps lliure per a descansar i desconnectar de la rutina diària. Des de l'Escola d'Estiu de la Universitat de València, volem transformar aquesta oportunitat que ens brinda l'estiu, en un espai on crear i comunicar-se.

L'art permet no sols desenvolupar la creativitat, l'expressió, la imaginació… sinó que és un mitjà per a expressar emocions, i fins i tot, proposar solucions creatives per a la vida quotidiana de manera imaginativa, flexible i resolutiva.

Us esperem!

 

ACTIVITATS
 

ACTIVITAT CULTURAL: Teatre.

ESPORTS: Ultimate Frisbee, spikeball, slacklining, footgolf, tchoukball, kin-ball...

LUDOTECA

ACTIVITATS D’AUTOGESTIÓ

PISCINA: Bany setmanal.


El Programa d'activitats d'oci educatiu inclourà diferents activitats socioculturals, que s'organitzaran dins de les següents setmanes temàtiques:

1a setmana: DESCOBRIMENT DE L'ART UNIVERSAL A TRAVÉS DE LES ARTS ARTÍSTIQUES. 

El concepte d’art és molt ampli, des de la pintura i l'escultura fins a la dansa, la música i la literatura.

2a setmana: ELS MESTRES CLÀSSICS I L'EXPRESSIÓ A TRAVÉS DE LES ARTS PLÀSTIQUES. 

Ens centrem en obres d’alguns mestres clàssics com Leonardo da Vinci i Michelangelo, per a descobrir com l'art plàstic ha evolucionat i com expressar-se mitjançant l’art.

3a setmana: L'ART I LA IDENTITAT CULTURAL A TRAVÉS DE LA DANSA I LA MÚSICA. 

Explorem com la dansa i la música estan vinculades amb la identitat cultural, ampliant la comprensió de la diversitat cultural.

4a setmana: DONANT VEU A LES DONES EN L'ART AMB LA LITERATURA I EL TEATRE. 

Ens centrem en la literatura i el teatre per a donar reconeixement a les dones artistes.

5a setmana: ART CONTEMPORANI I EXPRESSIÓ PERSONAL AMB EL CINEMA. 

Endinsant-se en l'art contemporani, ens centrem en el cinema i com reflecteix diferents perspectives del món. 

 

ACTIVITATS D’ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL: Tallers de treballs manuals, jocs cooperatius, titelles, gimcanes, tallers de música...

EXPERIMENTS amb focus de neó i amb massa no newtoniana.

 

EXCURSIONS

Aquest apartat s'actualitzarà més endavant.

 

CRONOGRAMES
 

CAMPUS DE BURJASSOT- PATERNA

GRUP 

GRUP  

GRUP 

 

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

GRUP 

GRUP 

GRUP 

GRUP 

GRUP 

 

MATRÍCULA
 

1) La matrícula de La Nau Menuda s’ha de formalitzar a través de Seu Electrònica UV.

2) A continuació, ja es pot emplenar la matrícula del menjador, també a través de Seu Electrònica UV.

La inscripció és per a tot el mes. No es pot fer una inscripció per setmanes ni quinzenes.

Es participa en l'Escola d'Estiu de la Nau Menuda segons les següents condicions legals.


La inscripció es fa en dos torns:


PRIMER TORN:

 

• De les 10 hores del dia 8 de maig al 19 de maig de 2024.
• Els membres de la comunitat universitària de la Universitat de València i de la Comunitat de AlumniUV*.
• Les persones usuàries que hagen participat en edicions anteriors, amb independència que tinguen la condició de comunitat universitària o comunitat Alumni UV.

* Nota: Per a beneficiar-se del descompte cal acreditar una antiguitat mínima d'un any en la Comunitat de AlumniUV amb la subscripció AlumniUV Premium.

La prevalença de sol·licituds es fa per ordre d'inscripció.
 

SEGON TORN:
 

De les 10 hores del dia 20 de maig al 26 de maig de 2024.

El públic en general s'ha d'inscriure en aquest termini per a poder accedir a les places lliures disponibles.

La prevalença de sol·licituds es fa també per ordre d'inscripció.

Instruccions per a crear usuari de Seu Electrònica UV.

És necessari que el navegador admeta finestres o elements emergents (pop-ups).

Més informació sobre el funcionament de la Seu Electrònica UV.

 

SERVEI DE MICROBÚS C. BLASCO IBÁÑEZ-TARONGERS

 

Aquesta edició no s’ofereixen places de La Nau Menuda al Campus delsTarongers, es centralitzen totes les places de València al Campus de Blasco Ibáñez. 

S’habilitarà un servei d'autobús per a traslladar als participants de La Nau Menuda des del C.Tarongers al C.Blasco Ibáñez (i viceversa) amb un màxim de 50 places, que seran cobertes per ordre d'inscripció.

L'anada serà a les 8.20 h. des del C.Tarongers. La tornada serà a les 14 h. des del C. Blasco Ibañez.

En aquests desplaçaments, els participants aniran acompanyats de membres de l'equip de treball de La Nau Menuda, amb el qual arribaran a l'espai on fa l'activitat al matí, i al menjador del C.Tarongers a la tornada.

NOTA: Si esteu interessats a fer ús del servei de microbús, cal que marqueu aquesta opció en la matrícula perquè les places són limitades.


PREUS DE L’ESCOLA D’ESTIU

 

Segons que estableix el Reglament d'execució pressupostària de la UV, els descomptes per més d'una matrícula es poden aplicar en combinació de les dues Naus.

Fills i filles de membres de la comunitat universitària de la Universitat de València

 

Primer fill/a

Segon fill/a

Tercer fill i següents

Nau Menuda

194.88 €

190.04 €

159.87 €

296.20 €

Nau Jove

303.96 €

296.20 €

 

Fills i filles de membres del Comunitat AlumniUV (Amics i antics alumnes)

 

Primer fill/a

Segon fill/a

Tercer fill i següents

Nau Menuda

259.84€

232.27 €

219.82 €

Nau Jove

607,62 €

559,50 €

559,50 €

Nota: Per a beneficiar-se del descompte cal acreditar una antiguitat mínima d'un any en la Comunitat AlumniUV amb la subscripció AlumniUV Premium.

 

Públic en general

 

Primer fill/a

Segon fill/a

Tercer fill i següents

Nau Menuda

433.07 €

422.30 €

399.68 €

Nau Jove

675,47 €

658,23 €

658,23 €

Aquests imports no inclouen el servei de menjador.


DOCUMENTACIÓ
 

És imprescindible per poder participar en l’Escola d’Estiu presentar la documentació requerida dins dels terminis següents:

Persones inscrites en el primer torn: del 10 al 19 de maig de 2024.

Persones inscrites en el segon torn: del 20 al 26 de maig de 2024.

Si no es facilita tota la documentació necessària, l’infant no serà admés a l’Escola d’Estiu.

El procés de matrícula no acaba fins que la documentació siga revisada i la persona sol·licitant haja rebut un correu de confirmació de la recepció de la documentació. 


QUINA DOCUMENTACIÓ CAL APORTAR?
 

En el moment de fer la matrícula, cal que pugeu a Seu Electrònica UV la documentació que acredite la representació del menor:

  • DNI del pare o la mare (ambdós en el cas de separació, divorci o situació anàloga) i DNI del menor, si en té.
  • Llibre de família (o document equivalent).
  • SIP i, opcionalment, assegurança mèdica privada.

A més, cal penjar a Seu Electrònica UV, degudament encriptada amb contrasenya, la següent documentació específica:

  • Fitxa mèdica.
  • Totes les persones participants que tinguen detectades necessitats específiques de suport educatiu o de compensació de desigualtat, han de penjar la fitxa de necessitats específiques i els informes mèdics, en cas que siguen necessaris. 
  • En cas de malalties cròniques, consentiment per a l'administració de medicaments durant l'activitat i els informes mèdics oportuns.
  • Si no hi ha convivència per separació, divorci o per alguna situació anàloga, l'autorització degudament signada pels dos representants legals.
  • Documentació que acredite la representació legal del menor disposada judicialment, d'acolliment temporal, de privació de la pàtria potestat d'un o dels dos representants legals, ordres d'allunyament o situacions semblants.

Nota: Cal pujar tots els documents en un únic arxiu comprimit encriptat.

Una vegada emplenada la matrícula en Seu Electrònica UV, per seguretat s’ha d’enviar des del compte de correu electrònic utilitzat per a la formalització de la matrícula, la contrasenya que permet obrir la documentació encriptada a nau.menuda@uv.es. Per si fora necessari contactar amb la persona usuària, s’ha d’incloure en el correu electrònic un telèfon de contacte. A més, cal indicar en l'assumpte Nau Menuda i el campus on s'ha formalitzat la matrícula.

Quan s'administraran medicaments durant l’horari de l’Escola d’Estiu?
En cas que un o una participant requerisca l’administració de medicació per malalties cròniques o alguna altra atenció sanitària durant l’activitat, la família o representants legals de l’infant han de lliurar el consentiment d’administració de medicaments durant l’activitat, perquè l’equip de coordinació i/o animació puga subministrar la medicació o qualsevol altra atenció sanitària, ateses les indicacions establertes en l’informe mèdic.
 

MENJADOR
 

PERÍODE DE MATRÍCULA DEL MENJADOR: del 8 de maig a les 10 hores al 9 de juny de 2024.

1) La matrícula de La Nau Menuda s’ha de formalitzar a través de Seu Electrònica UV.

2) A continuació, ja es pot emplenar la matrícula del menjador, també a través de Seu Electrònica UV.

Si és necessari un menú especial, cal presentar un informe mèdic.
 

No hi haurà servei de menjador el 31 de juliol de 2024.

 

UBICACIÓ DEL MENJADOR PER CAMPUS

CAMPUS DE BURJASSOT- PATERNA

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

CAMPUS DE TARONGERS

Cafeteria enfront de l'edifici de Serveis Centrals (MENÚ)

Cafeteria de la Facultat de Psicologia (MENÚ)

Cafeteria enfront de l'Aulari Oest (MENÚ)

 

PREU DEL MENJADOR:
 

Preu mensual 
de l'1 al 30 de juliol de 2024 (22 dies)
140 €
Preu per quinzenes
de l'1 al 15 de juliol de 2024 (11 dies)
 70 €
del 16 al 30 de juliol de 2024 (11 dies)
  70 €

 

 

CONTACTE
 

Fundació General de la Universitat de València
C/ Amadeu de Saboia, 4 - 5a
46010 València
Tel. 963 531 074
nau.menuda@uv.es