Fundació GeneralUniversitat de ValènciaLa Nau Menuda Logo del portal

Desistiment i cancel·lació

 

Desistiment

D'acord amb el que estableix el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, i altres lleis complementàries, i llevat de les excepcions legalment establertes, la persona usuària té dret a desistir del contracte dins del termini de catorze dies naturals. Aquest desistiment es fa sense necessitat de justificació ni penalització.

Per exercir el dret de desistiment, cal notificar la decisió de desistir del contracte a través d'una declaració, que s’ha d’enviar per correu electrònic a nau.menuda@uv.es o naujove@uv.es. També es pot utilitzar el formulari de desistiment en línia, al qual s'accedeix mitjançant l’enllaç: formulari de desistiment.

Es comunicarà a la persona interessada per correu electrònic la recepció del desistiment

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment, es tornarà a la persona interessada tots els pagaments efectuats sense demora indeguda.El reemborsament es farà mitjançant transferència bancària.

 

Cancel·lació

Transcorregut el termini legal de desistiment, la persona usuària pot sol·licitar, mitjançant correu electrònic a nau.menuda@uv.es o naujove@uv.es. Si la cancel·lació de la matrícula es fa fins al 14 de juny de 2024, tindrà una penalització del 50% del preu de la matrícula. Passada aquesta data, no s'admetran cancel·lacions de matrícula amb devolució del preu, excepte si es tracta d'un cas de força major i sempre que es justifique amb documentació acreditativa.

No es farà cap reemborsament de diners del preu de l'escola d'estiu ni del preu del menjador dels dies que no hi assistisca l’infant.

 

Per a més informació consultar les condicions legals.