Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Nous Periodismes, Comunicació Política i Societat del Coneixement Logo del portal

 • CE1: Coneixement de la relació històrica i present entre l'opinió pública i els mitjans de comunicació social, en atenció a contextos socials i polítics diferents, així com a la implantació de la societat del coneixement i a la rellevància en ella de les TIC.
 • CE2: Capacitat per a localitzar, elaborar i gestionar fonts informatives de tota naturalesa per a abordar l'acció informativa sobre assumptes socials rellevants, com la llibertat i la seguretat, la salut, la política, l'activitat cultural, l'acció comunicativa, etc., integrant en el procés a les tecnologies de la informació, la comunicació i l'organització (TICO).
 • CE3: Comprensió diferenciada de la comunicació informativa i de la comunicació persuasiva, tant dins de les organitzacions com en la relació entre aquestes, la societat i les seves comunitats polítiques.
 • CE4: Ser capaç d'establir i delimitar en termes de fonts, de protocols d'elaboració, de deontologia professional i de responsabilitat pública, els perfils del periodisme rigorós i de qualitat elaborats en tot tipus d'àmbits, però especialment en aquells espais emergents de la realitat social contemporània.
 • CE5: Ser capaç de vincular les tradicions informatives i les tradicions polítiques en les democràcies contemporànies, però també en sistemes polítics d'una altra naturalesa, per a definir els camps de l'opinió pública, l'acció comunicativa o l'acció social.
 • CE6: Capacitat per a diferenciar i discutir conceptes que donen compte de les transformacions socials, comunicatives i culturals en les societats avançades en les últimes dècades, entre els quals destaquen els de societat de coneixement, societat xarxa, globalització/mundialització, societat de la informació, democràcia d'audiències, fragmentació d'audiències, ciberpolítica, comunitats en xarxa i uns altres similars que concerneixen de forma especial als àmbits informacional i comunicatiu.
 • CE7: Capacitat per a aplicar metodologies i tècniques de recerca sociocomunicativa, quantitatives i qualitatives, en el camp dels nous periodismes i de la comunicació política.
 • CE8: Capacitat per a trobar, seleccionar, manejar i sintetitzar informació bibliogràfica, hemerogràfica i web gràfica especialitzada en l'àmbit dels processos de comunicació social aplicats als camps de l'acció sociocultural i l'acció política, tant en el seu vessant partidista com en la de les polítiques públiques i sempre des de la perspectiva informativa i/o comunicològica.
 • CE9: Capacitat per a escometre l'anàlisi de grans masses de dades, d'enquestes d'opinió i/o de mesuraments de naturalesa comunicativa (com les d'audiència, etc.) en processos de naturalesa social, política i cultural.
 • CE10: Capacitat per a delimitar un marc conceptual de caràcter transversal i pluridisciplinari amb l'objectiu de determinar les interconnexions entre societat, política i mitjans de comunicació.
 • CE11: Capacitat per a diferenciar i discutir les formes de transmissió a la ciutadania de les polítiques públiques de tota mena des de les institucions.
 • CE12: Capacitat per a conceptualitzar i analitzar la relació entre acció social, moviments socials i informació pública.
 • CE13: Ser capaç de fer treballs d'ordre teòric en el camp específic de la comunicació i el periodisme.
 • CE14: Ser capaç de fer treballs pràctics, adaptats a entorns comunicacionals reals, amb especificitat en els camps de la comunicació política i/o de les noves especialitzacions periodístiques, aplicant els coneixements, les capacitats i les habilitats adquirides.