Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Química Orgànica Logo del portal

Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 38

Treball fi de màster: 22

Codi titulació: 2226

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències

Web específica del màster: http://www.uv.es/master-quimica-organica

Places ofertes de nou ingrés: 25

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Química

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Carlos del Pozo Losada (Director)
Antonio Abad Somovilla
Gonzalo Blay Llinares
Magarita Parra Álvarez
María del Carmen Ramírez de Arellano Sánchez
Ruth Villar Latorre (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: Amb aquest màster es pretén proporcionar una formació en química orgànica avançada amb un èmfasi especial en l’aspecte experimental, que abrace tant els aspectes científics en l’àmbit de la recerca com els aplicats i tecnològics en cada una de les matèries triades. Els alumnes adquiriran en aquest màster el conjunt d’aptituds, coneixements i destreses requerits per a exercir les activitats professionals en què es pot veure implicat un/a químic/a orgànic/a, tant en l’àmbit acadèmic com en la indústria. Un caràcter específic dels estudis és la formació en química farmacèutica en els diversos aspectes relacionats amb el seu vessant industrial en l’apartat de recerca i el de producció.

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: muqo@uv.es